Inter verbetert de Inter-actie tussen mens en omgeving. De omgeving kan voor ieder van ons een obstakel vormen: we zijn beperkt als we ons in een situatie bevinden waarin we niet optimaal kunnen functioneren. Daarom wil Inter mensen ondersteunen en de omgeving bruikbaar, bereikbaar en begrijpbaar maken voor iedereen. Dat doen we samen met professionelen, gebruikers en beleidsmakers. Inter is de erkende partner van Gelijke Kansen Vlaanderen om het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid uit te voeren.

Heb je vragen over de toegankelijkheid van publieke gebouwen, evenementen, omgeving, mobiliteit, wonen, cultuur, erfgoed, toerisme, sport…? Dan kan Inter je verder helpen. Ouderen, mensen met een beperking, overheden, organisatoren, ontwerpers, vrijwilligers… kunnen bij Inter terecht voor ondersteuning, informatie, vorming, onderzoek en projecten.

De principes van "ontwerpen voor iedereen" of "universal design" vormen een belangrijke leidraad voor de organisatie. Universal Design staat voor een omgeving, producten en diensten die voor alle mensen bruikbaar zijn.

Wie

Werking

Wat kan Inter voor je doen?

Advies en vorming over toegankelijkheid
van gebouwen en omgeving in Vlaanderen


kaart

Informatie over toegankelijkheid
van evenementen

Informatie, sensibilisering en
onderzoek toegankelijkheid

Thema's

Themawebsites Inter:

Toevla

Databank onderzochte gebouwen
www.toevla.be

intro-tools

Tips organisatoren
www.intro-tools.be

toegankelijkgebouw

Regelgeving en handboek
www.toegankelijkgebouw.be

Toegankelijke mobiliteit:
www.meermobiel.be
Toegankelijke jeugdlokalen:
www.toegankelijkejeugdlokalen.be
Meegroeiwonen:
www.meegroeiwonen.info
Langer zelfstandig thuis wonen:
www.dezilverensleutel.be
Toegankelijkheid van
de publieke omgeving:
www.toegankelijkeomgeving.be
Toegankelijke fietsroutes:
www.iedereenfietst.be
Voorbehouden parkeerplaatsen
in West-Vlaanderen:
www.navigeerenparkeer.be
Het overzicht van de thema's die bij Inter aan bod komen:
http://www.entervzw.be/themas

Contacteer Inter

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
Telefoon: 011 26 50 30
Mail: info@inter.vlaanderen