Overslaan en naar de inhoud gaan

MeerMobiel - folder

Wil je meer weten over MeerMobiel, onze site over toegankelijk en aangepast vervoer? Bekijk dan deze brochure.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van het publiek domein

Dit wenkenblad levert enkele basisrichtlijnen om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen. Om dat te doen, maken we gebruik van het DOD-principe.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

 

Wenkenblad - Toegankelijkheid van voetpaden

Het toegankelijk maken van voetpaden is maatwerk. Dit wenkenblad geeft gemeentelijke diensten, ontwerpers, handelaars en bewoners een aantal tips om voetpaden bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Mobiliteitsindicatiestelling voor het vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking (2015)

Lees de resultaten van het onderzoek naar een mobiliteitsindicatiestelling. Dat is een instrument voor Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV's) om personen met een mobiliteitsbeperking op maat door te verwijzen naar de geschikte vervoeraanbieder. We voerden dit onderzoek samen uit met IMOB en Hogeschool PXL.

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen (2014)

Waar staan we vandaag in Vlaanderen met het toegankelijke openbaar en aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking? Hoe uiten vervoersarmoede en problemen zich bij deze doelgroep? Hoe kunnen we komen tot een efficiënte oplossing? Dat was de hoofdvraag op het mobiliteitscongres 'Iedereen op weg' en de rondetafelconferentie (13 en 14 oktober 2014).

Businessplan toegankelijk vervoerssysteem - eindrapport (2012-2013)

Lees de resultaten van het onderzoek naar een businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We voerden dit onderzoek samen uit met IMOB en Ernst & Young.

Actieonderzoek vervoer voorzieningen - eindrapport (2012)

Lees de resultaten van het actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer van en naar voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30