Overslaan en naar de inhoud gaan

Eindrapport evaluatieonderzoek Vlaamse toegankelijkheidsverordening (2019)

De Vlaamse toegankelijkheidsverordening bestaat al meer dan tien jaar. Inter onderzocht in opdracht van de Vlaamse ministers van Gelijke Kansen en van Omgeving of deze verordening gezorgd heeft voor een betere toegankelijkheid. En wat er volgens mensen met een handicap, ontwerpers en omgevingsambtenaren van invloed is op toegankelijkheid. We bekeken ook hoe een overheid kan omgaan met de maatschappelijke uitdaging van toegankelijkheid, wat daarbij ondersteunt en of er aanpassingen nodig zijn aan de huidige situatie. Lees onze resultaten en aanbevelingen. Bij de downloads op deze pagina helemaal onderaan vind je ook de bijlagen bij het rapport.

Inspiratiebundel - Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen (2014)

Op vraag van het AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van schoolgebouwen te verbeteren.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal. Voor deze inspiratiebundel rekenen we 45 euro aan (inclusief verzendingskosten).

Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk (2013)

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument. De inspiratiebundel is bedoeld om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren. Zo verbeteren we de toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk.

Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand (2013)

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument. De inspiratiebundel is bedoeld om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren. Zo verbeteren we de toegankelijkheid van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand.

Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor gezinnen met kinderen (2013)

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument. De inspiratiebundel is bedoeld om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren. Zo verbeteren we de toegankelijkheid van voorzieningen voor gezinnen met kinderen.

Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg (2013)

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument. De inspiratiebundel is bedoeld om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren. Zo verbeteren we de toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg.

Inspiratiebundel toegankelijkheid van woonzorgcentra (2012)

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument. De inspiratiebundel is bedoeld om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren. Zo verbeteren we de toegankelijkheid van woonzorgcentra.

Inspiratiebundel toegankelijkheid van ziekenhuizen (2012)

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument. De inspiratiebundel is bedoeld om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren. Zo verbeteren we de toegankelijkheid van ziekenhuizen.

Integrale leeftijdsvriendelijke toets - Draaiboek voor steden en gemeenten (2016)

Het doel van de 'leeftijdsvriendelijke toets' is thuis ouder worden mogelijk maken, door de woon- en leefomgeving te optimaliseren. Met dit draaiboek willen we gemeenten of steden aanzetten om een 'leeftijdsvriendelijke toets' te doen en toegankelijkheid in de toekomst te verankeren in de werking. Dit draaiboek geeft een methodiek met een stappenplan, aangevuld met praktische tips.

Bestellen kan via de website van Politeia. 

Wenkenblad - Toegankelijkheid van appartementsgebouwen

Dit wenkenblad is een leidraad om appartementsgebouwen toegankelijk te maken. Het geeft promotoren, bouwbedrijven, ontwerpers en bouwheren enkele tips om appartementsgebouwen bereikbaar, bruikbaar en bezoekbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van bankgebouwen

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bankgebouwen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en eigenaars enkele tips om het gebouw bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

 

Wenkenblad - Toegankelijkheid van bibliotheken

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bibliotheken te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren enkele tips om het gebouw bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

 

Wenkenblad - Toegankelijkheid van cultuur- en gemeenschapscentra

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van cultuur- en gemeenschapscentra te verhogen. Het geeft ontwerpers en uitbaters enkele tips om een tentoonstellingsruimte, galerij, schouwburg of concertzaal bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van gebeds- en bezinningshuizen

Met dit wenkenblad willen we verantwoordelijken van gebeds- en bezinningshuizen tips en richtlijnen aanreiken om hun dienstverlening en infrastructuur toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

 

Wenkenblad - Toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, directies en verantwoordelijken van hogescholen en universiteiten enkele tips om hun infrastructuur bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van hotels

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van verblijfsaccommodaties te verhogen. Het geeft uitbaters een aantal tips om hun infrastructuur bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Dit wenkenblad is niet meer beschikbaar in een gedrukte versie. Je kan het wel nog altijd downloaden. Klik op de titel van het wenkenblad of gebruik de downloadlink onderaan deze pagina

Wenkenblad - Toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van kantoorruimten voor vrije beroepen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en beoefenaars van vrije beroepen een aantal tips om hun dienstverlening bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

 

Wenkenblad - Toegankelijkheid van medische praktijken

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van medische praktijken te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren zoals huisartsen, kinesitherapeuten, tandartsen, specialisten... enkele tips om hun praktijk bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van restaurants en cafés

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van restaurants en cafés te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een aantal tips om restaurants en cafés bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Dit wenkenblad is niet meer beschikbaar in een gedrukte versie. Je kan het wel nog altijd downloaden. Klik op de titel van het wenkenblad of gebruik de downloadlink onderaan deze pagina.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van scholen

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van scholen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en directies van scholen een aantal tips om hun gebouwen bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van signalisatie in en rond het gebouw

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van signalisatie en informatie in en rond een gebouw te verbeteren. Het geeft ontwerpers, bouwheren en gebouwverantwoordelijken een aantal tips om de kwaliteit van de informatievoorziening in en rond het gebouw te verhogen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van sociale diensten

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sociale diensten te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om de sociale dienst en de bijbehorende dienstverlening bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een aantal tips om hun sportinfrastructuur bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van stemlokalen - NIEUW!

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van verkiezingen te verhogen. Het helpt besturen bij de keuze van de locatie, de inrichting van het lokaal en de communicatie aan kiezers met een beperking. Met de tips uit dit wenkenblad zijn stemlokalen bereikbaar en bruikbaar voor iedereen. We vernieuwden dit wenkenblad in 2018. 

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van studiedagen

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van studiedagen te verhogen. Het geeft organisatoren en uitbaters van vergaderaccommodaties en congrescentra tips om studiedagen bereikbaar en toegankelijk te maken.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van voetbalstadions

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van voetbalstadions te verhogen. Het geeft ontwerpers en clubverantwoordelijken een aantal tips om hun stadion bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van winkels

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van winkels te verhogen. Het geeft handelaars, ontwerpers en bouwheren een aantal tips om hun winkel bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Dit wenkenblad is niet meer beschikbaar in een gedrukte versie. Je kan het wel nog altijd downloaden. Klik op de titel van het wenkenblad of gebruik de downloadlink onderaan deze pagina.

Downloads

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30