Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties - publieke omgeving

Op deze pagina vind je een overzicht van onze publicaties rond het thema 'publieke omgeving'.

Aangepast sanitair - Brugge (2016)

In deze brochure vind je het aangepast sanitair in Brugge. Per (deel)gemeente zie je een kaart met alle locaties en per adres informatie over de toegankelijkheid. Zo kan je zelf inschatten of het toilet voor jou geschikt is. Alle gedetailleerde gegevens vind je op www.toevla.be.
De brochures zijn beschikbaar bij de toeristische dienst. Je kan ze ook bestellen via brugge@inter.vlaanderen of via de webshop van Provincie West-Vlaanderen.

Aangepast sanitair - Kortrijk (2016)

In deze brochure vind je het aangepast sanitair in Kortrijk. Per (deel)gemeente zie je een kaart met alle locaties en per adres informatie over de toegankelijkheid. Zo kan je zelf inschatten of het toilet voor jou geschikt is. Alle gedetailleerde gegevens vind je op www.toevla.be.
De brochures zijn beschikbaar bij de toeristische dienst. Je kan ze ook bestellen via brugge@inter.vlaanderen of via de webshop van Provincie West-Vlaanderen.

Aangepast sanitair - Kust (2016)

In deze brochure vind je het aangepast sanitair aan de kust. Per (deel)gemeente zie je een kaart met alle locaties en per adres informatie over de toegankelijkheid. Zo kan je zelf inschatten of het toilet voor jou geschikt is. Alle gedetailleerde gegevens vind je op www.toevla.be.
De brochures zijn beschikbaar bij de toeristische dienst. Je kan ze ook bestellen via brugge@inter.vlaanderen of via de webshop van Provincie West-Vlaanderen.

Aangepast sanitair - Roeselare (2016)

In deze brochure vind je het aangepast sanitair in Roeselare. Per (deel)gemeente zie je een kaart met alle locaties en per adres informatie over de toegankelijkheid. Zo kan je zelf inschatten of het toilet voor jou geschikt is. Alle gedetailleerde gegevens vind je op www.toevla.be.
De brochures zijn beschikbaar bij de toeristische dienst. Je kan ze ook bestellen via brugge@inter.vlaanderen of via de webshop van Provincie West-Vlaanderen.

Aangepast sanitair - Westhoek (2016)

In deze brochure vind je het aangepast sanitair in de Westhoek. Per (deel)gemeente zie je een kaart met alle locaties en per adres informatie over de toegankelijkheid. Zo kan je zelf inschatten of het toilet voor jou geschikt is. Alle gedetailleerde gegevens vind je op www.toevla.be.
De brochures zijn beschikbaar bij de toeristische dienst. Je kan ze ook bestellen via brugge@inter.vlaanderen of via de webshop van Provincie West-Vlaanderen.

Bus en tram op de Korenmarkt in Gent, 's avonds -

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen (2014)

Waar staan we vandaag in Vlaanderen met het toegankelijke openbaar en aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking? Hoe uiten vervoersarmoede en problemen zich bij deze doelgroep? Hoe kunnen we komen tot een efficiënte oplossing? Dat was de hoofdvraag op het mobiliteitscongres 'Iedereen op weg' en de rondetafelconferentie (13 en 14 oktober 2014).

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Cover 'Integrale leeftijdsvriendelijke toets'

Integrale leeftijdsvriendelijke toets - Draaiboek voor steden en gemeenten (2016)

Het doel van de 'leeftijdsvriendelijke toets' is thuis ouder worden mogelijk maken, door de woon- en leefomgeving te optimaliseren. Met dit draaiboek willen we gemeenten of steden aanzetten om een 'leeftijdsvriendelijke toets' te doen en toegankelijkheid in de toekomst te verankeren in de werking. Dit draaiboek geeft een methodiek met een stappenplan, aangevuld met praktische tips.

Bestellen kan via de website van Politeia. 

Man op een bankje met planten achter

Wenkenblad - Toegankelijkheid van groengebieden

Het is een kunst om een groengebied toegankelijk te maken zonder het natuurlijke karakter ervan te verstoren. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van parken en natuurdomeinen te verhogen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

 

Vader en zoon lopen op de stoep

Wenkenblad - Toegankelijkheid van het publiek domein

Dit wenkenblad levert enkele basisrichtlijnen om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen. Om dat te doen, maken we gebruik van het DOD-principe.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Illustratie van een man die verward kijkt bij vier signalisatiepijlen

Wenkenblad - Toegankelijkheid van signalisatie in en rond het gebouw

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van signalisatie en informatie in en rond een gebouw te verbeteren. Het geeft ontwerpers, bouwheren en gebouwverantwoordelijken een aantal tips om de kwaliteit van de informatievoorziening in en rond het gebouw te verhogen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Illustratie van een kind op een glijbaan

Wenkenblad - Toegankelijkheid van speeltuinen

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van speeltuinen te verhogen. Het geeft een aantal tips om speelterreinen te ontwerpen die voor iedereen een aangename plek zijn om te vertoeven.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Illustratie van ouders die met een buggy over het voetpad lopen

Wenkenblad - Toegankelijkheid van voetpaden

Het toegankelijk maken van voetpaden is maatwerk. Dit wenkenblad geeft gemeentelijke diensten, ontwerpers, handelaars en bewoners een aantal tips om voetpaden bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30