Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid

Inter geeft uitvoering aan het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen. We werken mee aan een samenleving waaraan iedereen onafhankelijk en gelijkwaardig kan deelnemen.

 

Beleid

Werk maken van toegankelijkheid kan niemand alleen. Voor een breed draagvlak is het belangrijk dat iedereen die betrokken is samenwerkt en met elkaar afstemt. Zo laten we iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Daarnaast sensibiliseren en informeren we en zetten we anderen aan en versterken we hen om zich ook in te zetten. We ondersteunen alle overheden, bedrijven of organisaties die een toegankelijkheidsbeleid willen ontwikkelen. Dat doen we zowel op beleidsvlak als procesmatig.

Inter is een Extern Verzelfstandigd Agentschap. We zijn het expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal Design in Vlaanderen . We zijn een onafhankelijke partij en hebben een brede dienstverlening. Bouwen aan een inclusieve samenleving en integrale toegankelijkheid is een opdracht voor iedereen. Zowel de private als de publieke sector, kenniscentra en gebruikers zijn belangrijke partners. Wij spelen een verbindende rol tussen gebruikers, professionelen en het beleid.

In de kijker

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30