Overslaan en naar de inhoud gaan

Memorandum "Samenwerken aan een toegankelijke gemeente"

Een samenleving die iedere burger aan boord neemt: die visie onderschrijft elke politieke partij, elke belangengroep.

Een gemeente of stad waar het voor iedereen goed toeven is: dat beloof je als politicus. En dat verwacht de kiezer van jou.

stempotloden

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Zo maak je jouw gemeente toegankelijk voor iedereen

De goede wil is er. Alleen: hoe vertaal je die in je partijprogramma en een gemeentelijk beleidsplan? De oplossing: duik nu in ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’.

Die leidraad reikt je de handvatten voor een integraal toegankelijkheidsbeleid. Zeven uitdagingen met de concrete vragen die je je stelt om iedereen aan boord te hijsen. Uiteraard mensen met een handicap, maar net zo goed ouderen en jonge gezinnen, laaggeletterden …

Zeven uitdagingen voor een integraal toegankelijkheidsbeleid

  1. Zet toegankelijkheid op de agenda.
  2. Bouw aan een gemeente voor iedereen.
  3. Betrek ervaringsdeskundigen.
  4. ​Respecteer de keten van toegankelijkheid, en werk samen.
  5. Sluit met Inter een convenant af.
  6. Evolueer van een probleemoplossend naar een proactief beleid.
  7. Maak van toegankelijkheid een positief verhaal.

Wil ook jij een gemeente waar gebouwen en publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie toegankelijk zijn voor iedere inwoner?

  • Politicus: bespreek voor je verkiezingsprogramma het thema met je partijgenoten.
  • Belangengroep: kaart het thema aan bij je beleidsdragers – huidige of toekomstige.
  • Inwoner: informeer je grondig en neem het thema mee in je kiesgedrag.

Een gemeente waar het voor iedereen aangenaam wonen, werken en ontspannen is? Dat begint bij de leidraad ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’!

Vlaamse politieke partijen over toegankelijkheid

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. 

Als opwarmer stelden we de deelnemers drie vragen over hoe hun partij werkt aan een sterk en integraal toegankelijkheidsbeleid. 

Maar de meeste vragen kwamen uit het publiek. Voor die vele vragen was de tijd zelfs te kort. De panelleden beloofden de antwoorden achteraf te bezorgen. U leest ze op onze website, onbewerkt zoals we ze van hen doorkregen.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30