Overslaan en naar de inhoud gaan

Inhoud charter "Naar een toegankelijke gemeente"

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Als gemeentebestuur erkennen we dat toegankelijkheid een bepalende rol speelt om elke inwoner en bezoeker (ongeacht zijn mogelijkheden, leeftijd, culturele achtergrond) gelijke kansen te geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Hiermee leveren we als gemeente onder andere een bijdrage aan de uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap dat België ratificeerde in 2009. Het VN-verdrag pleit ervoor dat personen met een handicap volledig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Om een  inclusief en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid te realiseren starten we met het bestuur, de medewerkers en de inwoners van onze gemeente het kwaliteitstraject ‘Naar een toegankelijke gemeente’.

Hoe doen we dat?

  • We kiezen resoluut voor een structurele aanpak. Dit doen we door bij de start van elk project goed na te denken over de toegankelijkheid voor iedereen. Toegankelijkheid wordt bewust, doordacht en duurzaam ingebed in het dagelijks beleid en management, de werking, de dienstverlening, en de communicatie van de gemeente. We houden hierbij rekening met de principes van Universal Design. Op die manier streven we naar mooie, duurzame en kwaliteitsvolle resultaten.
  • Participatie van de inwoners van ‘naam gemeente’ is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een integraal toegankelijkheidsbeleid. Ervaringsdeskundigen en adviesraden kennen de noden en prioriteiten op vlak van toegankelijkheid en worden actief betrokken bij het toegankelijkheidsbeleid. We streven naar gebruikersparticipatie in elk project vanaf de start.
  • De gemeente bouwt een netwerk van partners op (mobiliteitsactoren, nutsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, lokale economie) die het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid kunnen versterken.
  • Het gemeentebestuur werkt samen met Inter, dat het kwaliteitssysteem ontwikkelde. Inter reikt hiervoor instrumenten, hulpmiddelen, vorming, advies en begeleiding aan bij het toegankelijk maken van onze infrastructuur, dienstverlening en evenementen en begeleidt ons in het traject ‘Naar een toegankelijke gemeente’.

Het traject start met een grondige zelfevaluatie van ons toegankelijkheidsbeleid. Hierna zullen we bepalen welke inspanningen nodig zijn om ons toegankelijkheidsbeleid te versterken en doelstellingen en acties op korte en lange termijn vastleggen. We engageren er ons toe om regelmatig te communiceren met de inwoners van onze stad/gemeente over de vooruitgang die we boeken op weg ‘naar een toegankelijke gemeente’.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30

Charter 'Naar een toegankelijke gemeente'

050 60 31 22