Overslaan en naar de inhoud gaan

100 jaar Groote Oorlog

Het project 100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen kwam er naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I in de periode 2014-18. We voerden dit grootschalig onderzoek in opdracht van Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen met als doel de toegankelijkheid in de Westhoek in kaart te brengen en te verbeteren.

100 jaar Groote Oorlog

Onderzoek en analyse

In 2012 besteedden we vooral aandacht aan het screenen van infrastructuur en routes:

  • herdenkingsplaatsen en musea, infokantoren en bezoekerscentra
  • restaurants en cafés
  • fiets- en wandelroutes
  • publiek toegankelijke toiletten
  • mobiliteit
  • voorbehouden parkeerplaatsen

De onderzoeksresultaten werden gebundeld in een analyserapport gericht aan overheden, gemeenten en uitbaters. Het rapport bevat aanbevelingen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Vorming, communicatie en informatie

In 2013 en 2014 werd vorming ‘Klantvriendelijk onthaal van bezoekers met een beperking’ georganiseerd voor de toeristische diensten, waarvan twee uitgebreide vormingen met inbreng van ervaringsdeskundigen en een plaatsbezoek. Daarnaast werd de nieuwe vorming ‘Gidsen en begeleiden van mensen met een beperking’ op drie locaties gegeven.

Naast een aantal extra screenings werd vooral aandacht besteed aan het communicatie- en informatieluik. We onderzochten hoe de verzamelde toegankelijkheidsinformatie beheerd en ontsloten kan worden via verschillende kanalen. We streven ernaar om zoveel mogelijk bezoekers correct te informeren over het toegankelijk aanbod in de Westhoek.

Publicaties

Er werden 'toegankelijkheidsfiches' ontwikkeld met een korte samenvatting van de belangrijkste toegankelijkheidsinformatie en een algemene 'weging', een score waarmee bezoekers in één oogopslag de toegankelijkheid van de locatie kunnen inschatten.

Het onderzoeksproject zelf liep van 2012 tot 2014, maar ook de jaren nadien werden nieuwe locaties en sites gescreend en toegevoegd aan de brochure van Toerisme Vlaanderen: De Groote Oorlog - toegankelijk voor iedereen.

De Provincie West-Vlaanderen publiceerde in 2016 een brochure in zakformaat met het aangepast sanitair in de Westhoek.

Contact

Vestiging Brugge

Baron Ruzettelaan 7/0, 8310 Brugge | 050 60 20 75