Overslaan en naar de inhoud gaan

Belgische Grondwet

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke samenleving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. De principes kunnen we op hun beurt vertalen in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

Belgische Grondwet

In de Belgische Grondwet staat de rechtsgelijkheid van alle Belgen vermeld (artikel 10 en 11). De Grondwet zegt ook dat elke Belg moet kunnen genieten van de rechten en vrijheden (toegekend aan de Belgen) en dat zonder discriminatie.

Op 30 maart 2021 trad een nieuw artikel 22ter in de grondwet in werking. In dat artikel staat te lezen: Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.

Inter kan overheden, dienstverleners en andere instanties helpen dit grondrecht mee te realiseren, met aandacht voor integrale toegankelijkheid als kwaliteitsvoorwaarde in de samenleving. Daarom zetten wij sterk in op Universal Design. Lees hier meer over onze visie op toegankelijkheid en Universal Design.

De volledige tekst van de Belgische Grondwet lees je hier.

 

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30