Overslaan en naar de inhoud gaan

Brusselse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (21 november 2006)

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke samenleving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. De principes kunnen we op hun beurt vertalen in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

Brusselse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (21 november 2006)

In Brussel geldt de 'Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest'. Deze werd door de Brusselse regering aangenomen op 21 november 2006 en trad in werking op 3 januari 2007.

Met betrekking tot toegankelijkheid zijn volgende hoofdstukken van belang:

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30