Overslaan en naar de inhoud gaan

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (18 december 2000)

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke samenleving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. De principes kunnen we op hun beurt vertalen in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (18 december 2000)

In artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat de erkenning van het recht van personen met een handicap. Het gaat dan om alle maatregelen die genomen worden om de zelfstandigheid, de maatschappelijke en beroepsintegratie en de deelname aan de samenleving van personen met een handicap mogelijk maken. Ook hier is er een verbod op discriminatie, onder andere op grond van handicap (artikel 21).

De volledige tekst van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie kan je lezen op de website van het Europees Parlement.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30