Overslaan en naar de inhoud gaan

Kaderdecreet Gelijke Kansen (10 juli 2008)

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke samenleving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. De principes kunnen we op hun beurt vertalen in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

Kaderdecreet Gelijke Kansen (10 juli 2008)

Sinds 2000 is het Vlaams Toegankelijkheidsbeleid een speerpunt van het gelijkekansenbeleid. Het kaderdecreet Gelijke Kansen van 10 juli 2008 bepaalt onder andere dat er preventief gelijkekansenbeleid gevoerd wordt rond toegankelijkheid en handicap. Bovendien bepaalt dit decreet (artikel 13) dat het voor alle Vlaamse domeinen een prioriteit is om initiatieven te nemen. Het gaat dan om initiatieven rond integrale toegankelijkheid van infrastructuur en informatie die voor publiek toegankelijk is en rond handicap en gezondheidstoestand. In artikel 19  staat het afdwingbare recht op redelijke aanpassingen.

De volledige tekst van het kaderdecreet kan je lezen via de site van Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30