Overslaan en naar de inhoud gaan

Machtigingsdecreet tot de oprichting van het EVA Toegankelijk Vlaanderen (28 maart 2014)

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke leefomgeving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. Die principes vertalen we op hun beurt in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende samenleving. Gewestelijke, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

Machtigingsdecreet tot de oprichting van het EVA Toegankelijk Vlaanderen (28 maart 2014)

Het machtigingsdecreet dat aan de wieg van Inter staat wilde de bestaande knowhow over toegankelijkheid bundelen en een slagkrachtige, performante en kwaliteitsvolle organisatie in het leven roepen.

De volledige tekst van het machtigingsdecreet vind je op de website van de Vlaamse codex.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30