Overslaan en naar de inhoud gaan

Inter evalueerde de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Dinsdag 29 mei 2018 | De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid legt normen op om de minimale toegankelijkheid van publieke gebouwen te garanderen. De verordening is vandaag acht jaar in werking. De tijd is rijp voor een eerste evaluatie.

Gebruikers, omgevingsambtenaren en architecten kregen de kans om hun mening en ervaringen door te geven via een bevraging. We organiseerden ook focusgesprekken over de verordening kan ook. 

Hoe gingen we te werk?

  • In hoeverre is de toegankelijkheidsverordening gekend en passen ontwerpers en de vergunningverlenende overheden haar toe?
  • Welke knelpunten ondervinden ze hierbij?
  • Leidt dit effectief tot vergunde bouwplannen conform aan de verordening?
  • Wordt het gebouw ook feitelijk gerealiseerd volgens de vooropgestelde toegankelijkheidsnormen? Daarnaast evalueren we ook de inhoud en effectiviteit van de toegankelijkheidsverordening als beleidsinstrument voor een betere toegankelijkheid van de leefomgeving in Vlaanderen.
  • Heeft de verordening onze leefomgeving meer toegankelijk gemaakt?
  • Welke factoren, hefbomen of knelpunten beïnvloeden de effectiviteit van de toegankelijkheidsverordening in goede of slechte zin? Wat zijn hiervan de oorzaken?

Het evaluatietraject liep af in februari 2019. Lees hier het eindrapport (PDF).

 

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30