Overslaan en naar de inhoud gaan

Inter evalueert de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Dinsdag 29 mei 2018 | De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid legt normen op om de minimale toegankelijkheid van publieke gebouwen te garanderen. De verordening is vandaag acht jaar in werking. De tijd is rijp voor een eerste evaluatie. Gebruikers, omgevingsambtenaren en architecten krijgen enkele weken de kans om hun mening en ervaringen door te geven via een bevraging. Die loopt tot begin juli.

Deelnemen aan een focusgesprek over de verordening kan ook. Interesse? Laat het ons weten met een e-mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen. Of telefoneer naar 011 26 50 30 en vraag naar Kathleen Polders. De focusgesprekken vinden plaats in oktober/november.

Hoe gaan we te werk?

Aan de ene kant evalueren we de implementatie van de toegankelijkheidsverordening en het flankerend instrumentarium.

  • In hoeverre is de toegankelijkheidsverordening gekend en passen ontwerpers en de vergunningverlenende overheden haar toe?
  • Welke knelpunten ondervinden ze hierbij?
  • Leidt dit effectief tot vergunde bouwplannen conform aan de verordening?
  • Wordt het gebouw ook feitelijk gerealiseerd volgens de vooropgestelde toegankelijkheidsnormen? Daarnaast evalueren we ook de inhoud en effectiviteit van de toegankelijkheidsverordening als beleidsinstrument voor een betere toegankelijkheid van de leefomgeving in Vlaanderen.
  • Heeft de verordening onze leefomgeving meer toegankelijk gemaakt?
  • Welke factoren, hefbomen of knelpunten beïnvloeden de effectiviteit van de toegankelijkheidsverordening in goede of slechte zin? Wat zijn hiervan de oorzaken?

Het evaluatietraject loopt af eind februari 2019.

 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30