Overslaan en naar de inhoud gaan

Convenant lokaal bestuur

Als stadsbestuur, gemeentebestuur of OCMW-bestuur kan je structureel met ons samenwerken. Dat kan door een Convenant af te sluiten.

Convenant lokaal bestuur

Waarom een gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid?

Een principiële beleidskeuze voor toegankelijkheid getuigt van een moderne visie op:

  • een duurzame ontwikkeling op het gemeentelijk grondgebied, zowel wat gebouwen, openbare ruimte als dienstverlening betreft.
  • een communicatiebeleid waarbij toegankelijkheid een belangrijke basiskwaliteit is.

Toegankelijkheid is als thema belangrijk voor een ruime doelgroep. Het is een opdracht voor elke schepen binnen het bestuur. Toegankelijkheid krijgt ook een plaats in het meerjarenplan en de bijhorende cyclus van beleid en beheer.

Wil je met ons samenwerken?

Als stads-, gemeente- of OCMW-bestuur kan je met ons samenwerken door een convenant af te sluiten. Zo engageert het gemeentebestuur zich om proactief te werken aan de integrale toegankelijkheid van infrastructuur en diensten. Maak gebruik van onze technische en inhoudelijke ondersteuning aan interessante voorwaarden: 

Wil je structureel en op een duurzame, geïntegreerde manier een gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid uitwerken? Onderteken dan ons charter 'Naar een toegankelijke gemeente'. Het is een engagementsverklaring die de start betekent van een kwaliteitsvol begeleidingstraject.

Kostprijs van het convenant

Basisbedrag van minimumafnameverplichting per jaar

  • < 10.000 inwoners: € 500
  • 10.000 - 20.000 inwoners: € 750
  • 20.000 - 30.000 inwoners: € 1.000
  • 30.000 - 40.000 inwoners: € 1.250
  • 40.000 - 50.000 inwoners: € 1.500
  • > 50.000 inwoners: € 2.000

Uurtarief (verplaatsing en werk): € 72/u (2022, excl. BTW)

Kilometervergoeding: officieel tarief Vlaamse overheid

Interesse?

Meer informatie over een convenant vind je terug in de presentatie 'Een convenant met Inter'.

Heb je interesse om een convenant met ons af te sluiten? Contacteer ons

Een overzicht van alle convenantgemeenten vind je op de kaart met samenwerkingsverbanden (PDF, 6.4 MB).

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30