Overslaan en naar de inhoud gaan

Tips voor toegankelijke COVID-19-maatregelen

Vrijdag 5 juni 2020 | Onze samenleving start weer voorzichtig op. Overheden, grote bedrijven, KMO’s, handelaars, dienstverleners en organisatoren moeten ervoor zorgen dat dat veilig verloopt. Daarbij mag niemand uit de boot vallen. COVID-19-maatregelen moeten met iedereen rekening houden. Ook met wie een handicap heeft of ouder is. 

Of maatregelen toegankelijk zijn, toets je af aan 6 B’s: betreedbaar, bereikbaar, bruikbaar, beschikbaar, begrijpelijk en bekend. Kan iedereen binnen? Ook wie geen trappen kan nemen? En er raken, zonder drempels of omwegen? Kan je doen wat je van plan bent, en is er wat je nodig hebt? Begrijpt iedereen alle informatie? Kan je opzoeken wat je nodig hebt?

En lukt dat onafhankelijk en in alle omstandigheden? Ook als je ouder bent of een handicap hebt, zoals rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden, mensen met een autismespectrumstoornis, een chronische aandoening of een verstandelijke handicap?

We stelden tips op samen met 18 gebruikersorganisaties. Daarmee hou je het toegankelijk voor iedereen. Download onze tips voor een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving als PDF.

Er bestaat ook een toegankelijke Wordversie van de brochure.

Wie werkte mee?

 • Ahosa – Anders HOren Samen Aanpakken
 • Alehoppa – Voor een perfecte participatie van andersmobiele kinderen
 • Anna Timmerman – Vlaamse vereniging rond doofblindheid
 • Blindenzorg Licht en Liefde
 • Brailleliga
 • Doof Vlaanderen
 • GRIP – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
 • KVG-groep
 • LAW – Legal Action for people in a Wheelchair
 • NOOZO (Niets over ons zonder ons) – Vlaamse adviesraad handicap
 • Onze Nieuwe Toekomst – beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Unia – Interfederaal Gelijkekansencentrum
 • VeBeS – Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde
 • VFG – Vereniging personen met een handicap
 • Vlaams Patiëntenplatform
 • Vlaamse Ouderenraad
 • Vlaamse Vereniging Autisme
 • Zicht op Cultuur – SBPV (Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen)

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30