Overslaan en naar de inhoud gaan

Accessible Culture & Training (ACT)

In het Europees project Accessible Culture & Training  (2015-2018) werkten we samen met vier universiteiten, twee theaters en een ministerie van cultuur in de lokale overheid. We promootten en verhoogden de toegankelijkheid van culturele evenementen, in het bijzonder de podiumkunsten of toneelkunsten.

Accessible Culture & Training (ACT)

De belangrijkste acties in dit project:

  • Onderzoek voeren naar de toegankelijkheidsnoden van podiumkunsten vanuit een breed blikveld.
  • Definiëren en kwalificeren van een nieuw Europees professioneel profiel van de "Media Accessibility Expert / Manager for the Scenic Arts".
  • Een uniforme EU-certificering ontwikkelen voor het nieuwe professioneel profiel, gebaseerd op de kwaliteitscriteria en gestandaardiseerde procedures van ECQA (European Certification and Qualification Association).
  • Opleidingsmateriaal en trainingsactiviteiten ontwikkelen op basis van een Massive Open Online Course (MOOC), een onlinecursus die openstaat voor iedereen (inhoudelijke ontwikkeling, testen en implementeren).
  • Testen en experimenteren rond kunst en nieuwe technologie (onder de vorm van hackathons, workshops en andere activiteiten), om zo te verkennen wat een integraal toegankelijk live-evenement kan zijn.
  • Voorstellen van modellen en strategieën voor beleidsimplementatie en mogelijkheden tot het vormen van een label in samenwerking met regionale en lokale overheden.
  • Netwerken en disseminatie via verschillende kanalen.

Meer informatie over het project, de partners en alle projectresultaten zijn terug te vinden op de projectwebsite en op de Facebookpagina.

De rol van Inter

Inter is als expertisecentrum de partner die de rol van Universal Design en toegankelijkheid voor iedereen bewaakt. Naast de ondersteuning van alle resultaten zij we specifiek trekker voor het onderzoek naar de mogelijkheden om een Europees label voor de toegankelijkheid van culturele evenementen te creëren.

Daarnaast werkten we in 2018 samen met het NTGent aan een integraal toegankelijke theatervoorstelling.

Contact

Vestiging Hasselt | Maatschappelijke zetel

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt | 011 26 50 30

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30