Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een publiek gebouw?

Wanneer een gebouw bezoekers ontvangt spreken we van een publiek gebouw. Dit gaat niet enkel over het gemeentehuis, de bibliotheek of het zwembad, maar ook over de dokterspraktijk, het café om de hoek of de bakker waar we dagelijks binnenspringen.

Publieke gebouwen ontvangen heel uiteenlopende doelgroepen, zoals ouderen, personen met een handicap en ouders met kinderen. Het is dan ook essentieel dat ze zo toegankelijk mogelijk zijn en ontworpen worden volgens de principes van Universal Design.

 

De toegankelijkheidsverordening

Sinds 1 maart 2010 moet elk publiek toegankelijk gebouw dat via een bouwaanvraag wordt gebouwd of verbouwd, getoetst worden aan de Vlaamse stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.

Als de aanvraag binnen het toepassingsgebied valt, moet ze voldoen aan de normen in de verordening. Deze normen behandelen onder andere de minimale doorgangsbreedtes van toegangswegen en deuren, aangepaste parkeerplaatsen, hoe niveauverschillen overbrugd kunnen worden zodat specifieke inrichtingen - zoals een balie of een aangepast toilet - bereikbaar zijn.

Op www.toegankelijkgebouw.be vind je de integrale tekst van de verordening.

Hoe kunnen we helpen?

Bouwheren en architecten kunnen bij ons terecht voor een nazicht van de plannen waarbij wij het wettelijk kader toetsen aan het (voor)ontwerp. Het document van deze aftoetsing kan je dan bij de bouwaanvraag voegen. Sommige publieke gebouwen dienen verplicht een advies (Art 34) in te winnen.

Ook aan steden en gemeenten kunnen wij advies verlenen. We ondersteunen de stedenbouwkundige ambtenaar (Art 33) en bezorgen hem/haar het advies met de melding gunstig, gunstig onder voorwaarden, ongunstig of niet van toepassing.

Een begeleidingstraject omvat een volledige ondersteuning van voorontwerp tot en met realisatie. De processen in het toegankelijkheidsadvies verlopen parallel met het bouwproces van het project.

We worden best zo vroeg mogelijk bij de ontwerpfase betrokken om samen met de bouwheer en ontwerper de principes en grote lijnen uit te zetten waarin toegankelijkheid een geïntegreerde plaats krijgt.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30