Overslaan en naar de inhoud gaan

Gespecialiseerde begeleiding van je bouwproject

Voor ondersteuning bij het uitwerken van toegankelijke gebouwen kan je als bouwheer, opdrachtgever of opdrachtnemer bij onze toegankelijkheidsadviseurs terecht. De trajectbegeleiding verhoogt de kans op een succesvol project: een gebruikscomfortabel en toegankelijk gebouw voor iedereen.

Elke begeleidingstraject is maatwerk. Heb je een concreet project waarvoor je begeleiding wil opstarten of zit je nog met vragen? Contacteer onze regionale vestigingen (contactgegevens onderaan deze pagina). Op basis van je wensen en de aard van je project stellen we vrijblijvend een offerte op.

Projectdefinitie

We verifiëren de eisen, de definities en de randvoorwaarden. Welke documenten moet je opvragen om het concept te beoordelen? Hoe wegen we de beoordelingscriteria? Een nuttige stap wanneer je als bouwheer onvoldoende basiskennis over toegankelijkheid hebt.

Evaluatie wedstrijdvoorstellen

Werk je met een ontwerpwedstrijd? Onze adviseurs maken een anonieme doorlichting van de wedstrijddossiers en rapporteren aan de jury de sterktes en zwaktes van elk ontwerp.

Optimalisatie voorontwerp

We screenen en optimaliseren het voorontwerp wanneer je zonder wedstrijdformule werkt. Via persoonlijk overleg lossen we technische knelpunten op, reiken we voorbeelden aan en bewaken we de efficiëntie van de ingezette middelen.

Indiening bouwaanvraag

Indien de plannen conform zijn, maakt Inter een nota toegankelijkheid op die in Vlaanderen verplicht deel uitmaakt van het bouwaanvraagdossier. Deze nota toont aan dat de bouwaanvraagplannen conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening zijn. Ook worden eventuele afwijkingen gemotiveerd door Inter.

Nazicht uitvoeringsdossier

Vóór de start van de werken worden plannen en detailtekeningen nagekeken en/of besproken. De garantie voor een goede toegankelijkheid situeert zich immers in aandacht voor de afwerking.

Kwaliteit tijdens de uitvoering

Inter kijkt de technische fiches van de toegankelijkheidsgerelateerde onderwerpen na (toiletinrichting, liften, leuningen) en geeft al dan niet goedkeuring. Zo vermijden we dat producten geplaatst worden waarvan de technische gegevens later betwist kunnen worden.

​Werfbezoeken

Naast de wettelijke toezichtsplicht van de architect, kan ook Inter werfbezoeken uitvoeren om de conformiteit en kwaliteit van de uitvoering te controleren.

Eindcontrole bij voorlopige oplevering

De eindcontrole gebeurt vóór of tijdens de voorlopige oplevering. Hiermee rapporteren we aan de bouwheer/architect als de toegankelijkheidsitems correct zijn uitgevoerd en indien niet, welke de mogelijke aanpassingen zijn.

Na deze controle en bij positief resultaat is de bouwheer zeker dat het gebouw toegankelijk is volgens de actuele normen.

Label toegankelijk gebouw

Na een positieve eindcontrole kan je mogelijk ook een label 'toegankelijk gebouw' verkrijgen als validatie voor de geleverde inspanningen.

Een bouwtechnisch begeleidingstraject in de praktijk. 

Contact

Vestiging Hasselt | Maatschappelijke zetel

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt | 011 26 50 30

Vestiging Sint-Niklaas

Kleine Laan 26B, 9100 Sint-Niklaas | 03 766 49 68

Vestiging Brugge

Baron Ruzettelaan 7/0, 8310 Brugge | 050 60 20 75