Overslaan en naar de inhoud gaan

Win-win met een bouwtechnisch begeleidingstraject

Een uitgebreid adviestraject bij een bouwproject of verbouwing is een win-winsituatie voor iedereen. Voor opdrachtgevers en ontwerpers én voor de mensen die zo’n gebouw gebruiken. Of ze nu een handicap hebben of niet. Het doel? Een project ondersteunen met een doordachte aanpak vanuit een ruim kader. Op een integrale manier en met mooie langetermijnoplossingen. En een hoog gebruikscomfort.

Ontdek wat een begeleidingstraject inhoudt.

Case 1 - Centrum Sport Vlaanderen Brasschaat – Praktijkgerichte bijsturingen en advies

Bij het bestaande sportcomplex kwamen er een sporthal, kleedkamers en een cafetaria bij. De toegang kreeg een andere ligging en de kantoorruimten een vernieuwing en uitbreiding. De routes in en rond het gebouw werden dus ingewikkelder. Een goede leesbaarheid van het gebouw voor bezoekers was dan ook een van de grotere uitdagingen. Doordachte signalisatie en gebruik van kleuren hielpen daarbij. Er was ook veel aandacht voor de inrichting van aangepast sanitair in de individuele kleedruimten en in die voor groepen. Het resultaat is een sportcentrum waar ook G-sporters - sportende mensen met een handicap - zich meer dan thuis voelen. Dankzij veelvuldige contacten, feedback op de plannen en werfbezoeken verliep alles vlot.

Case 2 - Dagcentrum De Piste - Denken vanuit gebruikscomfort en zorgfuncties

In dit project begeleidden we een dagcentrum voor volwassenen met een fysieke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel, bij de bouw van vier zorgstudio’s op de verdieping en kantoorruimten voor administratie. De bouwheer, vzw Stijn, heeft al veel ervaring met bouwen voor gelijkaardige doelgroepen. Met de bouwcoördinator van de vzw verfijnden we ontwerp en afwerking om samen de beste keuzes te maken. Zoals altijd bekeken we dit gebouw in zijn geheel en in zijn omgeving. Het gebouw zelf ligt hoger dan de rijweg. Het oorspronkelijke ontwerp voorzag een hellingbaan in combinatie met trappen. Die was volgens de normen maar op ons advies kwam er links van het gebouw een vlakkere aanrijhelling. Die kan je zelfstandig al stappend of met de rolstoel nemen. Aan de rechterzijde bleef er een iets steilere helling als oprit voor wagens en busjes. Die komt uit aan een vlak gedeelte bij de ingang van het gebouw. Daar zijn drie aangepaste parkeerplaatsen. Passagiers kunnen er makkelijk uitstappen. Zo is deze zone zo bruikbaar en comfortabel mogelijk voor iedereen. 

Ook bekeken we de verbinding naar een bestaand woongebouw. We besteedden aandacht aan de breedte van de looproute en een goede overbrugging van de niveauverschillen. Daarbij hielden we rekening met de mogelijkheden ter plaatse. In de zorgtoiletten in het dagcentrum moet het verzorgend personeel cliënten vlot kunnen helpen bij het toiletgebruik. We deden meerdere inrichtingsvoorstellen voor een zo praktisch mogelijke oplossing voor iedereen. Deze bouwheer vond het belangrijk dat verzorgenden langs beide zijden van de toiletpot assistentie kunnen geven. Maar niet elke bouwheer met dezelfde noden kent die mogelijkheid. Dankzij onze ervaring geven we dan zulke handige opties mee. Ook voor de sanitaire cellen in de zorgstudio’s bekeken we verschillende inrichtingsmogelijkheden. Met voordelen en nadelen van de verschillende oplossingen. De bouwheer maakte zo een keuze in lijn met zijn functionele
noden. Zo is er in de sanitaire cel een zone voor een douchebrancard. Dat vereist dan weer een aangepaste plaatsing van kranen en afvoer en andere inrichting. Met onze overkoepelende blik hielden we daar rekening mee.

“In mijn ervaring was het een heel positieve samenwerking. Als architect heb je een goede algemene kennis. En info over toegankelijkheid kan je wel terugvinden via verschillende kanalen. Maar elk gebouw heeft een eigen context. Je moet dus zeker zijn dat je de juiste keuzes en oplossingen vindt voor die situatie. Dan is het goed als je een beroep kan doen op de expertise van Inter. Je leert veel bij uit hun visie op toegankelijkheid. Ook voor toekomstige projecten. En je hebt altijd een aanspreekpunt voor je vragen.”
Valeria Lopez - adviseur van het Team Ontwerpen, Gebouwen van provincie Antwerpen

“Voor ons als centrum is de hele samenwerking met de architect, de aannemer en Inter vlot en positief verlopen. Vanaf de ontwerpfase van het sportcentrum hadden we zelf al heel wat uitgezocht voor de toegankelijkheid. Die wilden we van in het begin al zo goed mogelijk verzekeren. Maar in elke fase vroegen we ook advies bij Inter. Zo kregen we praktijkgerichte
bijsturingen en advies over welke oplossingen voor ons de beste keuze waren. Deze stapsgewijze aanpak van begin tot einde werkte heel goed. Zo was er na de uitvoering van een van de sanitaire blokken eerst een check of de toegankelijkheid in orde was. Daarna volgde de rest pas. Bij elk aspect waar we met vragen zaten, kregen we snel antwoord via mailtjes heen en weer. Op het einde van het bouwproject deed Inter een plaatsbezoek. Daarna kregen we een verslag met nog mogelijke verbeterpunten. Zo hadden wij bijvoorbeeld een AED goed zichtbaar aan de ingang opgehangen. Maar Inter zag dat die daar blinden en slechtzienden zou hinderen. Zo konden we dat nog aanpassen.”
Elke Leenaards, centrumverantwoordelijke Sport Vlaanderen Brasschaat

“Binnen vzw Stijn hebben we al een ruime ervaring met toegankelijkheid en gebruikscomfort. We gaan daarbij uit van onze werkwijze bij het verlenen van zorg. Met datzelfde doel voor ogen sturen we projecten in een zo vroeg mogelijk stadium bij. De besprekingen met Inter ervaren wij steeds als een wederzijds leermoment en een verfijnen en verder afstellen van ons project.
Samen trachten wij bij mogelijke knelpunten een haalbare oplossing te zoeken en de juiste keuzes te maken. Bij dit project voerden we met de expertise van Inter bijsturingen door aan de sanitaire ruimtes. Zo is het gebruikscomfort voor zowel bewoner als verzorger toegenomen.”
Greet Goossens, bouwcoördinator bij opdrachtgever vzw Stijn

“De samenwerking met Inter verliep opperbest. Met een meerwaarde voor beide partijen. Wij doen extra kennis op uit jullie ervaringen met andere projecten en situaties. Vanuit onze
ervaringen kunnen wij ook weer ideeën delen.”
Architect Erik Moons, architectenbureau MOONS&COUNE

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30