Overslaan en naar de inhoud gaan

Label gebouwen - instrumenten voor ontwerpers

Bij de uitvoering van het labeltraject toegankelijk gebouw kunnen ontwerpers beroep doen op volgend ondersteuningspakket:

  • Algemene leidraad, inclusief een aantal ontwerpaanbevelingen.
  • Een handig ontwerpinstrument: referentiekader met alle criteria per gebouwonderdeel van een gebouw (zie volgende alinea).
  • Een integraal advies- en begeleidingstraject van ontwerp tot oplevering.

Het ontwerpinstrument: opbouw en principes

Alle normen en criteria zijn opgenomen in een overzichtelijke spreadsheet. Deze lijst is opgebouwd uit een tiental hoofdthema's (bv. bereikbaarheid, inkom, sanitair) en elk hoofdthema bestaat uit onderdelen.

Onder elk onderdeel zijn alle betreffende criteria opgesomd (wettelijke criteria, aanvullende verplichte criteria, extra voorzieningen en aan te bevelen normen). Je kan filteren om snel relevante normen terug te vinden over een bepaald thema of onderdeel, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

Het ontwerpinstrument is geen afvinklijst: het is onmogelijk om een limitatieve lijst op te maken die je als ontwerper eenvoudig kan afvinken. Al vanaf het concept vertrek je vanuit de vraag: “Hoe kan dit gebouw en de bijhorende publieke ruimte zowel esthetisch als functioneel zijn voor zo veel mogelijk gebruikers?” Gedurende het hele proces, van ontwerp tot realisatie, zal deze vraag de rode draad zijn.

De graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’. De route die gebruikers moeten afleggen en de activiteit die ze willen uitvoeren in en rond het gebouw, moet voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn.

Elk onderdeel van een gebouw, zowel structurele elementen als afwerkingselementen, vormt een schakel in een groter geheel. Als één van de schakels in een gebouw of omgeving niet toegankelijk is, wordt de keten van toegankelijkheid doorbroken. In de praktijk kan dat betekenen dat het gebruik van het gebouw voor bepaalde personen onmogelijk wordt.

Merk op: het ontwerpinstrument is een richtinggevend document en doet geen uitspraak over het al dan niet behalen van het kwaliteitslabel.

Aanbesteding of wedstrijd

Schrijf je in voor een aanbesteding of wedstrijd waarbij het label of de A++ criteria een voorwaarde zijn? Mail ons op label@inter.vlaanderen, dan krijg je een gratis basispakket dat je ondersteunt om toegankelijkheid te implementeren in je project.

Let op: dit basispakket bevat een beknopte versie van het ontwerpinstrument en is een richtinggevend document, dat geen uitspraak doet over het behalen van het label.

Contact

Label toegankelijk gebouw

011 26 50 30