Overslaan en naar de inhoud gaan

Instrumenten op maat

Door instrumenten op maat uit te werken zorgen we voor een gepast antwoord voor elke opdrachtgever. Zo ondersteunen we de opdrachtgevers om integrale toegankelijkheid en Universal Design in te bedden in een organisatiespecifieke werking. 

Website Toegankelijkheid van Jeugdlokalen (2012 - 2013)

In opdracht van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling Jeugd.

De website www.toegankelijkejeugdlokalen.be helpt jeugdverenigingen op weg om de toegankelijkheid van hun lokalen te verbeteren. Praktische tips en praktijkvoorbeelden tonen hoe je bij de bouw van een nieuw lokaal rekening kunt houden met toegankelijkheid of hoe je de toegankelijkheid van een bestaand lokaal snel en met weinig middelen kan verbeteren.

De website is het resultaat van een onderzoek naar de toegankelijkheid van de infrastructuur in de jeugdsector. Dat deden we in 2011 in opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling Jeugd.

VIPA Inspiratiebundels: kleine sectoren en personen met een handicap (2012 –2015)

In opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

De Vlaamse overheid streeft naar een inclusieve benadering van een toegankelijke samenleving. Voor de bouw van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel kan men bij het VIPA terecht voor financiële ondersteuning.  Welzijns- en gezondheidsvoorzieningen vragen een doorgedreven toegankelijkheid van alle ruimten.

Met de inspiratiebundels willen we ontwerpers, bouwheren en professionelen inspireren en ondersteunen om te werken aan een betere toegankelijkheid van nieuwe voorzieningen of voorzieningen waar grote verbouwings- of renovatiewerken gebeuren.

De inspiratiebundels focussen op aanbevelingen die van belang zijn tijdens het ontwerp en de bouw van zorggebouwen om een toegankelijke omgeving te creëren voor zowel bezoeker, (zorg)personeel als patiënt. De wisselwerking tussen toegankelijkheid en zorg staat daarbij centraal.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30