Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondersteuning van (onderzoeks)projecten

Je kan op ons een beroep doen als expert op vlak van toegankelijkheid. Wij geven onze visie op je project en ondersteunen andere (onderzoeks)projecten.

Onderzoek naar directe kosten en baten van integrale toegankelijkheid voor publieke gebouwen in Vlaanderen (2017-2019)

Vlaanderen had nog geen objectieve gegevens over hoe groot het deel van de bouwkost voor integrale toegankelijkheid is. Ook internationaal bestaan er maar een beperkt aantal studies. Daarom voerden dr. Elke Ielegems en prof. dr. Jan Vanrie van de UHasselt in opdracht van Gelijke Kansen een onderzoek uit. Ze bekeken de rechtstreekse kosten én baten bij gebouwen voor het grote publiek als je ze integraal toegankelijk maakt. Ze brachten ook in kaart welke kosten er zijn als je een gebouw basistoegankelijk maakt volgens de richtlijnen van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid.

Inter werkte mee aan dit onderzoek en was lid van de kerngroep van het onderzoeksproject. Lees meer over het onderzoek naar de directe kosten en baten van integrale toegankelijkheid voor publieke gebouwen in Vlaanderen.

 

 

T-Guide (2013-2016)

Het T-Guide-project is een initiatief van negen organisaties ondersteund door het programma van de Europese Unie voor levenslang leren, 'Leonardo da Vinci'.

Het doel is om een EU-trainingsmodel en handleiding te ontwikkelingen voor de opleiding van toeristische gidsen, voor het gidsen van personen met een verstandelijke beperking of leerproblemen. 

T-Guide richt zich zo op twee van de huidige grote maatschappelijke uitdagingen in Europa: een uitbreiding van de kansen op de arbeidsmarkt en een verhoging van de sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking of met leerproblemen. 

Museumprijs (2007-2013)

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen nomineert jaarlijks een aantal musea voor de Museumprijs. We werkten mee aan de beoordeling van de genomineerde musea en evalueren ze op vlak van toegankelijkheid.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30