Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek voor beleidsmakers

Heel wat overheden (beleidsdomein, stad/gemeente, gebouwbeheerder…) streven naar integrale toegankelijkheid van hun infrastructuur. Als eerste stap kunnen ze bij ons terecht om te weten hoe toegankelijk hun patrimonium is. Zo kunnen we eindgebruikers, eigenaars van infrastructuur en het Vlaamse of regionale beleid informeren en aanbevelingen voor verbeteringen uitwerken.

In opdracht van het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Afdeling Cultuur en Media voerden we screenings uit van de Vlaamse kunstinstellingen volgens de methode van Toegankelijk Vlaanderen. Op basis van de resutaten werden beleidsaanbevelingen opgesteld. De resultaten van de individuele screenings kan je vinden op www.toevla.be

In opdracht van het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media voerden we een screening uit om de toegankelijkheid in kaart te brengen van de eigen culturele infrastructuur van de Vlaamse overheid. 

Daarom zorgden we voor negen toegankelijkheidscreenings op basis van de methode van Toegankelijk Vlaanderen. Wij coördineerden het geheel en formuleerden op basis van de resultaten aanbevelingen voor de cultuursector.

Concreet ging het over vijf nieuwe screenings:

  • Kaaitheater
  • deSingel
  • Kasteel van Gaasbeek
  • Luisterpuntbibliotheek
  • Felix de Boeck Museum

Vier locaties kregen een herscreening

  • Ancienne Belgique
  • Beursschouwburg
  • Zinnema
  • Rosas

De resultaten van de individuele toegankelijkheidsonderzoeken kan je bekijken op www.toevla.be.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30