Overslaan en naar de inhoud gaan

Haltes openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is er voor iedereen. Jong en oud, onder alle omstandigheden en met of zonder beperking . Maar de bus, tram of trein nemen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wil je spreken van toegankelijk openbaar vervoer? Dan moeten alle onderdelen van de vervoersketen bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar, beschikbaar, begrijpelijk en bekend zijn. Vanaf het vertrek tot aan de bestemming. 

Haltes openbaar vervoer

De publieke omgeving, de haltes, de stations, de voertuigen, de aansluitingsmogelijkheden en de beschikbaarheid van het vervoer. Het zijn allemaal onderdelen van de vervoersketen. Ook begrijpelijke informatie en een klantvriendelijke dienstverlening horen daarbij.

Haltes zijn de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Voor gewestwegen is dit het Agentschap Wegen en Verkeer. Voor de andere wegen zijn de steden en gemeenten verantwoordelijk. Er zijn richtlijnen en typetekeningen voor toegankelijke haltes en stations voor ontwerpers en wegbeheerders. Toegankelijkheid is meer dan een optelsom van richtlijnen. Doe een beroep op Inter om die richtlijnen in de praktijk om te zetten. Met onze hulp bereik je als beheerder, ontwerper en uitvoerder een voor iedereen toegankelijk resultaat.

Op dit moment is het niet goed gesteld met de halte-infrastructuur van Vlaanderen. Om vooruitgang te boeken, stelt Vlaanderen het Masterplan Toegankelijkheid voor. Een actieplan om samen met de lokale besturen aan een inhaalslag te werken. Zo wil de Vlaamse overheid dat over tien jaar de helft van de haltes van het kernnet en het aanvullend net toegankelijk is. Inter helpt en begeleidt lokale besturen om dat engagement waar te maken. Want Vlaanderen biedt dertig gemeenten per jaar een coachingtraject aan, waarbij Inter de stad of gemeente begeleidt bij de opmaak van een actieplan voor de aanpak van alle haltes die de gemeente in beheer heeft.

Meer weten? Het Coachingtraject Masterplan Toegankelijke Haltes vind je hier.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30