Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kan een stad of gemeente op een gestructureerde wijze haar bestaande ontoegankelijke straten en pleinen praktisch en binnen een bepaalde termijn omvormen tot een toegankelijk publiek domein?

Aangrenzend aan nieuwe straten en pleinen liggen oudere straten, die vaak minder toegankelijk zijn. De volledige verplaatsingsketen moet toegankelijk zijn en is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Wie wil werken aan een echt toegankelijke stad of gemeente moet daarom de zwakke schakels benoemen en wegwerken.

Ook voor de geleiding voor blinden en slechtzienden dringt een dergelijke helikoptervisie zich op. Het heeft weinig zin om alleen bij nieuwe infrastructuurprojecten gids- en geleidelijnen te voorzien. Het is ook niet efficiƫnt om overal geleiding te voorzien.

We kunnen samen met de bewoners en gebruikers met een beperking een masterplan opstellen. Daarnaast kunnen we begeleiden door een nulmeting uit te voeren, de knelpunten te detecteren en verbeteringsvoorstellen te doen. In samenspraak met de beheerders en het beleid kunnen we op basis daarvan een plan van aanpak opmaken.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30