Overslaan en naar de inhoud gaan
logo VAPH

Onderzoek naar universal design in de thuisomgeving van personen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Inter voerde in opdracht van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) onderzoek naar universal design in de thuisomgeving van personen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het onderzoek kaderde in het hulpmiddelenbeleid van het VAPH en focust op deze doelgroepen:

  • Personen met gedragsproblemen en een verstandelijke of cognitieve beperking (met impact op verstandelijk functioneren)
  • Leeftijd: minderjarigen en meerderjarigen (<65 jaar)
  • Subgroep: thuiswonend mits ondersteuning

Het doel van deze opdracht was een instrument ontwikkelen dat aan de ene kant de gebruiker met een beperking en zijn/haar omgeving ondersteunt in het langer en veilig thuis wonen, en aan de andere kant het VAPH een leidraad geven in het beslissingsproces over hulpmiddelen en een duidelijke communicatie hierover naar de eindgebruiker.

Focusgroepen

Op 9 november 2017 organiseerden we twee focusgroepen met als titel ‘Hoe kunnen hulpmiddelen het zo lang mogelijk thuis wonen faciliteren van personen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen?’

De focusgroepen vonden plaats in het UD Woonlabo in Hasselt en werden ingeleid door dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het doel van de focusgroepen was input verzamelen over mooie, geïntegreerde en veilige hulpmiddelen die betaalbaar en eenvoudig bruikbaar zijn voor iedereen.

We starten vanuit de huidige noden en knelpunten die zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen de overstap moeten zetten van thuis wonen naar een residentiële zorgaanbieder. We zoeken naar oplossingen die het zo lang mogelijk thuis wonen van deze groep bevorderen.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30