Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorg - Aanbod

Je kan bij ons terecht voor advies en begeleiding voor zowel specifieke projecten wonen en zorg als voor alle andere projecten met een link naar welzijns- en gezondheidsinfrastructuur. Deze advisering vraagt een multidisciplinaire aanpak.

We moeten heel wat factoren op elkaar afstemmen:

  • de architectuur
  • de zorgorganisatie
  • de ondersteunende hulpmiddelen
  • de noden van de specifieke eindgebruiker (kind, oudere, persoon met een beperking, patiënt…)

Bijzondere aandacht gaat uit naar een integraal toegankelijk en comfortabel gebouw dat bruikbaar is voor alle gebruikers (bewoners, bezoekers en personeel). Voor dit type van gebouwen is ook de combinatie van (semi)publieke en private zones van belang. Elk type vraagt een specifiek antwoord en mooie integratie in het geheel. In de private zone staat het wonen van personen met een handicap of ouderen en een optimale zorgverlening centraal. Een publieke zone moet dan weer aansluiting vinden met een meer algemene benadering.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30