Overslaan en naar de inhoud gaan
cover publicatie 'Naar een toegankelijke gemeente'

Inter geeft in samenwerking met Politeia en de VVSG een handleiding uit voor toegankelijke gemeenten. Lokale besturen maken daarmee hun publieke ruimten en diensten beter toegankelijk voor mensen met een handicap en ouderen. Met meer gebruikscomfort voor ál hun inwoners.

Volgens Europees onderzoek heeft ongeveer 18 % van de bevolking ouder dan 15 jaar een handicap. Bij mensen ouder dan 65 jaar stijgt dat tot bijna 36 %. En door de vergrijzing van onze samenleving stijgen die aantallen jaar na jaar.

Daarom brengt Inter een handleiding uit voor lokale besturen: ‘Naar een toegankelijke gemeente - Leidraad voor een kwaliteitsvol beleid'.

Lokale besturen krijgen zo een referentiekader voor vandaag en de toekomst in handen. Met nieuwe uitgangspunten en een leidraad om werk te maken van toegankelijkheid. Met inzichten in de processen en de geïntegreerde en duurzame aanpak die daarvoor nodig zijn. Met heel wat goede voorbeelden. En hulp om stap voor stap een proactief beleid op te zetten.

Zo kiezen lokale besturen voor nog meer gebruikscomfort voor álle inwoners. En staan ze garant voor een all-in beleid waar burgers écht dezelfde kansen krijgen. In Naar een toegankelijke gemeente ontdekt een stad of gemeente hoe ze dat realiseert.

logo's Politeia, VVSG en Inter

Bestel de publicatie

De uitgave is een samenwerking van Inter, Politeia en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Het boek kost € 29 (excl. verzendingskosten). Bestellen doe je via het bestelformulier.

  • Verzendkosten binnen België: € 5 voor 1-2 boeken, € 10 voor 3-5 boeken.
  • Verzendkosten buiten België: stuur een e-mail met je adres. Je krijgt daarna een e-mail met de juiste kostprijs.

 

Heeft jouw gemeente een convenant met Inter? Bestel dan zeker via Inter aan het reductietarief: € 25 per boek of € 20 vanaf vijf exemplaren.

Opleiding

Inter, VVSG en Politeia nodigen je van harte uit op de opleiding bij het boek. In september en oktober 2019 kan je in Antwerpen, Brussel, Gent en Hasselt terecht.

Schrijf je in voor één van de vier opleidingen en ga aan de slag met hét referentiekader voor een sterk en kwaliteitsvol toegankelijkheidsbeleid.

Referentiekader - schema uit de publicatie

Charter

25 gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. Zij werken met inwoners, ambtenaren en schepenen van verschillende diensten en beleidsdomeinen samen aan een kwaliteitstraject. Het referentiekader uit de publicatie vormt de basis voor zelfevaluatie en beleidsplanning.

Bijlage - Beleidsvelden integrale toegankelijkheid

De laatste pagina's van de publicatie bevatten een overzicht van beleidsvelden waarbinnen integrale toegankelijkheid een voorwaarde is. Voor al deze beleidsvelden kan je bij Inter terecht voor advisering, screening, projectondersteuning, vorming en info.

Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.

Download hier de bijlage 'Beleidsvelden integrale toegankelijkheid' (PDF, < 1 MB).

Contact

Vestiging Brugge

Baron Ruzettelaan 7/0, 8310 Brugge | 050 60 20 75

Charter 'Naar een toegankelijke gemeente'

050 60 31 22