Skip to main content

Publicaties - communicatie

Op deze pagina vind je een overzicht van onze publicaties rond het thema 'communicatie'.

Illustratie van een man die verward kijkt bij vier signalisatiepijlen

Wenkenblad - Toegankelijkheid van signalisatie in en rond het gebouw

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van signalisatie en informatie in en rond een gebouw te verbeteren. Het geeft ontwerpers, bouwheren en gebouwverantwoordelijken een aantal tips om de kwaliteit van de informatievoorziening in en rond het gebouw te verhogen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Wenkenblad - Toegankelijkheid van stemlokalen - NIEUW!

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van verkiezingen te verhogen. Het helpt besturen bij de keuze van de locatie, de inrichting van het lokaal en de communicatie aan kiezers met een beperking. Met de tips uit dit wenkenblad zijn stemlokalen bereikbaar en bruikbaar voor iedereen. We vernieuwden dit wenkenblad in 2018. In september 2018 organiseren we bijhorende vormingen voor technische diensten en verkiezingscoördinatoren van steden en gemeenten. Daar kom je te weten hoe je de tips uit het wenkenblad omzet naar de praktijk. Inschrijven kan nog altijd. 

Bestellen kan vanaf de tweede helft van augustus via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Man en vrouw staan bij een pancarte met het programma van een studiedag

Wenkenblad - Toegankelijkheid van studiedagen

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van studiedagen te verhogen. Het geeft organisatoren en uitbaters van vergaderaccommodaties en congrescentra tips om studiedagen bereikbaar en toegankelijk te maken.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30