Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitnodiging studiedag: 4/05/2018

Verruim je publiekswerking: toegankelijkheid in de podiumkunsten

Ken je het verschil tussen onder- en boventiteling?
Al gehoord over audiodescriptie of een ringleiding bij een voorstelling?
Op zoek naar praktische tips voor het organiseren van een toegankelijk evenement en assistentie voor personen met een beperking?

NTGent en Inter nodigen je uit om deel te nemen aan een inspirerende dag rond het thema toegankelijkheid in de podiumkunsten (theater, muziek, festivals…). De sensoriële ervaring zoals het geluid en zicht zijn in dit type culturele evenementen een belangrijk aspect van de beleving. Het is niet zo evident om ook voor bezoekers met een visuele of auditieve beperking een evenwaardige ervaring te realiseren. Ook personen met een verstandelijke beperking of personen met een gedragsproblematiek hebben het soms moeilijker om het verhaal op de scène te volgen. Toegankelijkheidsoplossingen en tools in de dagelijkse werking of programmering van uw organisatie aanbieden vraagt kennis, een concrete aanpak en professionalisering. Binnen het Europese project ACT, ‘Accessible Culture & Training’ zijn de eerste stappen hiervoor gezet.

Lees meer over het ACT project en de partners

Logo's Inter en NTGent

Op deze dag delen we graag de inzichten uit dit project en maken we je warm om toegankelijkheid als een uitdaging te zien voor het optimaliseren van jouw organisatie. We bieden je een programma aan waarin we de uitdagingen, maar vooral ook oplossingen, mogelijkheden en winsten van toegankelijkheidsinspanningen op een zeer praktische wijze aanreiken. Naast eigen bijdragen brengen we getuigenissen en voorbeelden.

Als sluitstuk nodigen we iedereen ’s avonds uit op onze showcase ‘Menuet’, een theaterbewerking naar de gelijknamige roman van Louis Paul Boon (1955).  Een voorstelling die we zo toegankelijk mogelijk maken: we voorzien onder meer verschillende inleidingen, een voeltoer, tolken Vlaamse Gebarentaal, audiobeschrijving, ringleiding, voelstoelen, boventiteling en assistentie. Op die manier krijg je de kans om, wat je gedurende deze dag hoorde en zag in een real-life setting te ervaren!

Doelgroep

Deze dag staat open voor wie professioneel actief is in de sector van de podiumkunsten. We mikken op een gevarieerd publiek zoals managers, organisatoren en technische medewerkers, theatermakers, artiesten, publiekswerkers, educatie-, communicatie- en PR-medewerkers, beleidsmakers…

Praktisch

Wanneer? Vrijdag 4 mei 2018
Locatie? Dienstencentrum Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
Inschrijven? Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 70 personen. Inschrijven is verplicht en kan via het inschrijvingsformulier: Ik schrijf me in

Een inschrijving annuleren kan tot 23 april 2018. Nadien is terugbetalen niet meer mogelijk.  Voor annulering en of wijziging van inschrijving kan je contact opnemen via info@inter.vlaanderen.

Kostprijs? 

Optie 1: dagprogramma  van 9u30 tot 17u - 50 euro

Optie 2: dagprogramma, diner & showcase Menuet van 9u30 tot 22u – 90 euro
Als deelnemer van het dagprogramma bieden we je een combi aan met de avondvoorstelling. In deze optie is inbegrepen: dagprogramma, diner ’s en de voorstelling.

Optie 3: avondvoorstelling van 19u tot 22u – 14 euro
Mocht je gedurende de dag niet kunnen deelnemen, dan bieden wij professionelen uit de culturele sector de mogelijkheid aan om de voorstelling mee te beleven aan een gunstiger tarief.

Dagprogramma

9u30    Registratie met koffie
10u      Verwelkoming
10u15   De introductie van een nieuw Europees profiel in de podiumkunsten
Door Dirk Crommelinck, verantwoordelijk publiekswerking NTGent
Een nieuw profiel inzake toegankelijke podiumkunsten opent mogelijkheden op verschillende gebieden. Dit thema was dan ook de kern waar de partners van het Europese ACT project rond werkten. Wat heeft dit nieuwe profiel ons te bieden?

10u35   Kwaliteitswaardering voor een toegankelijk aanbod 
Door Fien Van den Abeele, adviseur toegankelijkheid en Universal Design Inter
Hoe kunnen we een goede toegankelijkheid definiëren? Hoe kunnen we een hoge kwaliteit van ervaring aanbieden? Hoe ver staan we daarmee en welke meerwaarde kan je hiermee realiseren? Vanuit het ACT project benaderden we dit thema vooral vanuit mogelijke sleutels voor een succesvolle toepassing. We stellen graag de resultaten hiervan voor. 

10u55   Tips en tricks voor een toegankelijker aanbod
Door Lesley De Ceulaer, Kurt Vanhauwaert en Robin Jorissen, ervaringsdeskundigen
De beste tips komen meestal vanuit de dagelijkse bezoekers. Drie gebruikers met een beperking delen hun ervaring en stellen die voor onder de vorm do's-and-don'ts.

11u15   Koffiepauze

11u45   We doen het in Vlaanderen niet zo slecht!
Heel wat organisaties integreren nu al toegankelijkheidsoplossingen in hun werking. Deze organisaties stellen hun aanpak en werkwijze voor:

  • Theater op de Markt
  • De publiekswerking van NTGent
  • De Stad Gent

12u45   Broodjeslunch

13u45   Praktische tools voor een toegankelijke organisatie
Voor deze workshops worden de deelnemers in 3 groepen verdeeld, je hoeft niet specifiek in te schrijven. Iedereen volgt elke workshop, enkel in een andere volgorde.

  1. Workshop 1: Geluidsversterkende oplossingen (45’)

Medewerkers van NTGent, in samenwerking met Inter, geven je uitleg over het gebruik van geluidsversterkende oplossingen. Wat moet je weten en hoe maak je de beste keuze, wat moet je weten over de technische installatie etc.

  1. Workshop 2: Vertalen van woord en beeld, de mogelijkheden van tolken (45’)

Voor de groep doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden is de vertaling van het verhaal dat auditief en visueel wordt gebracht belangrijk. Enkel zo krijgen zij de mogelijkheid een evenwaardige ervaring te hebben. Hiervoor kunnen verschillende vormen van ‘tolken’ worden ingezet. Wie zijn, ze, waar kunnen ze worden toegepast…?  In samenwerking met tolken en de UAntwerpen brengen we de mogelijkheden in beeld.

  1. Workshop 3: Een goede aanpak voor het organiseren van een toegankelijk activiteit of evenement (45’)

Het aanbieden van tickets en service, een toegankelijke communicatie, de organisatie tijdens een voorstelling, een toegankelijk programma opmaken, hoe maak je de beste keuzes…? Heel wat aspecten dragen bij tot een fijne culturele ervaring. Medewerkers van Inter nemen je mee in de mogelijkheden en reiken praktische tips aan.

17u     Afsluiting van de dag door Inter en NTGent

Avondprogramma

17u15 à 17u30  Diner voor deelnemers die kiezen voor zowel het dagprogramma als de avondvoorstelling.

18u30            Gezamenlijk vertrek naar NTGent Minnemeers (15’ wandelen)
19u                Inleiding op de voorstelling voor toeschouwers met een beperking (verschillende doelgroepen)
20u               Start voorstelling ‘Menuet’
22u               Uitwisseling van ervaringen na de voorstelling

Deze avondvoorstelling staat open voor iedereen en maakt deel uit van het seizoenprogramma 2017 – 2018 van NTGent. Inter staat in voor de ontvangst en begeleiding van personen met een beperking. Voor de start van de voorstelling zijn er verschillende inleidingen voor toeschouwers met en zonder een beperking. Deze hebben een focus vanuit het visuele, auditieve en cognitieve aspect. Na de voorstelling praten we na over de ervaringen van de avond.

Meer informatie over de voorstelling  ‘Menuet’

Logo ACT en EU

Accessible Culture & Training, ACT

In het project ACT werken NTGent en Inter, het Vlaams Expertisecentrum toegankelijkheid en Universal Design, mee aan de ontwikkeling en een opleidingsaanbod van een nieuw profiel in de podiumkunsten, namelijk dat van een toegankelijkheidscoördinator. Bijkomend worden ook de good practices rond beleid en labelmethodieken geëxploreerd. Het ACT project heeft als doel de toegankelijkheid in de podiumkunsten te vergroten door o.m. opleiding en certificering te ontwikkelen zodat mensen werkzaam in de culturele sector zich kunnen bijscholen rond toegankelijkheid.

Lees meer over het ACT project en de partners 

Project Ref: 2015-1-ES01-KA203-015734

 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30