Overslaan en naar de inhoud gaan

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. Als opwarmer vroegen we de deelnemers hoe hun partij werkt aan een sterk en integraal toegankelijkheidsbeleid.

Kan iedereen meedoen?

Hoe zorgt uw partij ervoor dat alle inwoners volwaardig kunnen wonen, werken, schoollopen, ontspannen, kortom meedoen in uw gemeente?

logo CD&V

‘Inclusie’ is een kernbegrip voor CD&V . We zorgen er voor dat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. We gaan voor totale maatschappelijke inclusie en participatie – ongeacht mogelijkheden, leeftijd en culturele achtergrond.

We onderschrijven dan ook de uitgangspunten van het Charter ‘naar een toegankelijke gemeente’. Ook wij willen inzetten op een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Waar iedereen comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd kan wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

logo Groen

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo N-VA

De N-VA kiest voor een langetermijnvisie met meerjarenactieplannen. Een centrum van een gemeente en haar publieke gebouwen toegankelijk maken, doe je niet op één-twee-drie. Zowel budgettair als planmatig is dat een werk van lange adem dat best in zijn globaliteit wordt aangepakt.

Ook onze brochure ‘een beperking mag geen handicap zijn’ vertrekt vanuit inclusie en volwaardig burgerschap. 

Onze lokale afdelingen werden vanuit Brussel ondersteund met een pilootvoorstel waarin de aandacht gevestigd werd op toegankelijkheid en maatregelen die lokale besturen kunnen nemen.

Enkele lokale goede voorbeelden waar we mee besturen:

  • Het charter "naar een toegankelijke gemeente" is een handige tool voor gemeenten om écht werk te maken van integrale toegankelijkheid. Dit charter kwam tot stand door vijf pilootsteden-gemeenten (waaronder Sint-Niklaas en Kortrijk) en is intussen ondertekend door 23 gemeenten.
  • In Dessel werd in 2014 een meldpunt opgericht waar inwoners melding kunnen maken van de toegankelijkheid van gemeentelijke infrastructuur.
  • De stad Blankenberge geeft een toegankelijkheidstoelage aan eigenaars die hun handelspanden beter toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen.
  • In Lier werd de toegankelijkheidstoets ingevoerd bij alle openbare werken. Concreet betekent dit dat het stadsbestuur niets kan goedkeuren zonder eerst advies te hebben gevraagd aan de Lierse Adviesraad voor Toegankelijkheid.
  • In Beerse worden sinds 2013 knelpuntenwandelingen georganiseerd. Op basis van de bevindingen tijdens de wandeling, wordt een adviesrapport opgesteld met aanbevelingen.
  • In Grobbendonk werd een speciale schommel ontwikkeld voor kinderen in een rolstoel.
  • In Bonheiden heeft de openbare bibliotheek aparte diensten waardoor blinde of slechtziende personen gebruik kunnen maken van de bibliotheek, zoals luisterboeken op DVD en boeken met grootletterschrift.
logo Open VLD

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo sp.a

Het basisuitgangspunt is het voluit erkennen en ondersteunen van diversiteit in onze samenleving.

Mensen van verschillende leeftijden, etnisch-culturele achtergronden, levensbeschouwingen, geaardheden, zichtbare en onzichtbare beperkingen, … wonen dag in dag uit samen in onze steden en gemeenten. Het zijn allemaal gezichten van onze samenleving. Het maakt onze buurt interessanter en rijker. sp.a ijvert voor een warme samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Samen onder één dak leven, is voor ons een evidentie. Dat kan alleen als iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn.  De sociale vooruitgang van alle burgers zonder onderscheid - met extra aandacht voor diegenen die meer behoeftig zijn - is voor sp.a cruciaal. Jammer genoeg kan nog niet iedereen in onze samenleving op dezelfde manier gebruik maken van zijn/haar gewaarborgde grondrechten. Ongelijkheid is niet alleen fundamenteel onrechtvaardig, maar zorgt ook voor verdeeldheid tussen mensen. Vandaar het belang om voluit in te zetten op ontwikkeling van iedereen en op bescherming en steun voor zij die het nodig hebbenOm iedereen mee te laten participeren moeten we de welvaart en het welzijn van eenieder verzekeren. De sociale vooruitgang van alle burgers zonder onderscheid - met extra aandacht voor diegenen die meer behoeftig zijn - is voor sp.a  cruciaal. 

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30