Overslaan en naar de inhoud gaan

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. Als opwarmer vroegen we de deelnemers hoe de verkozenen van hun partij zullen werken aan een sterk en integraal toegankelijkheidsbeleid.

Hoe sterk is uw toegankelijkheidsbeleid?

In welke mate willen de verkozenen van uw partij werk maken van een sterk toegankelijkheidsbeleid?

 

logo CD&V

Op 14 februari 2017 kwamen de 5 pilootgemeenten Asse, Beringen, Kortrijk, Maldegem en Sint-Niklaas voor de eerste keer samen. Ze werkten samen aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter ‘naar een toegankelijke stad/gemeente’. In 3 van deze 5 gemeenten zit CD&V in de meerderheid. In 2 van deze 3 gemeenten (Asse, Maldegem) leveren we de burgemeester.

In de 18 gemeenten die nadien het charter ondertekenden, zit CD&V in 13 gemeenten in de meerderheid. In 11 van deze 13 gemeenten (Bree, Hooglede, Ieper, Jabbeke, Lummen, Maasmechelen, Nieuwpoort, Roeselare, Sint-Truiden, Wevelgem, Wielsbeke) levert CD&V de burgemeester.

Deze cijfers geven duidelijk aan welk belang CD&V hecht aan toegankelijkheid op lokaal niveau.

CD&V heeft er voor gekozen om geen verkiezingsprogramma voor de lokale besturen te schrijven. Wel werd er voor geopteerd om via verhalen en getuigenissen van lokale mandatarissen andere mandatarissen te inspireren en te motiveren om lokaal een onderscheidend project uit te tekenen. Dit zowel in de vorm van een ‘Mosterd-boek’ als online.

Ook inzake toegankelijkheid zijn er vele goede voorbeelden van initiatieven genomen vanuit CD&V-besturen: bijvoorbeeld het Pastoorbos in Roeselare, Fietsplezier voor iedereen in Genk, De Buurtkar in Bornem, de Molmobiel in Mol, Participeer Peer in Peer, …  

logo Groen

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo N-VA

De wil om te werken rond het toegankelijkheidsthema is er zeker bij lokale mandatarissen. Maar ze weten vaak niet hoe. Daarom is contact met inwoners met een beperking zo belangrijk: zij kunnen je wijzen op drempels waar je zelf nooit bij stilstond. Maar ook de begeleiding van Inter, het Vlaams agentschap toegankelijkheid, wordt sterk gewaardeerd. Ze geven advies, doen screenings, organiseren vormingen en informeren lokale besturen. De lokale besturen die met hen samenwerken, zijn erg te spreken over deze samenwerking.

Wij hechten zeer zeker belang aan een goede communicatie omtrent onze standpunten. Onze websites zijn volledig uitgerust met software die de teksten voorleest. Daarnaast zijn we via verschillende kanalen bereikbaar (telefonisch, email, sociale media…) voor wie meer wil weten.

logo Open VLD

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo sp.a

Om iedereen te laten participeren aan de samenleving moeten we de welvaart en het welzijn van iedere burger garanderen. Een basiskader van grondrechten en leefregels dat door de overheid wordt gegarandeerd is een start maar dit dient verder concreet geïmplementeerd te worden. Een recht hebben is één zaak, er toegang toe hebben is een ander.

Vandaar dat over alle beleidsdomeinen heen (onderwijs, mobiliteit, werken, vrije tijd, wonen, …) er specifiek gekeken wordt op welke manier de toegankelijkheid van elke burger wordt geconcretiseerd. Drempels die toegang belemmeren tot deze rechten dienen doelgericht te worden weggenomen met concrete aanpassingen.

In die zin is het aangewezen dat er op elk beleidsdomein een “toegankelijkheidstoets” in de brede zin wordt toegepast. Zowel voor fysieke toegang als voor gemakkelijke toegang tot communicatie en dienstverlening.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30