Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaamse politieke partijen over toegankelijkheid

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. 

Als opwarmer stelden we de deelnemers drie vragen over hoe hun partij werkt aan een sterk en integraal toegankelijkheidsbeleid. 

Maar de meeste vragen kwamen uit het publiek. Voor die vele vragen was de tijd zelfs te kort. De panelleden beloofden de antwoorden achteraf te bezorgen. U leest ze hier, onbewerkt zoals we ze van hen doorkregen.

Hoe maken politieke partijen werk van een sterk toegankelijkheidsbeleid?

 ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’: dat vraagt Inter samen met 18 andere organisaties aan onze politici. In een leidraad reiken we de handvatten voor een integraal toegankelijkheidsbeleid. Hoe denken de politici hier zelf over?

 1. Kan iedereen meedoen?
  Hoe zorgt uw partij ervoor dat alle inwoners volwaardig kunnen wonen, werken, schoollopen, ontspannen, kortom meedoen in uw gemeente?
 2. Hoe sterk is uw toegankelijkheidsbeleid?
  In welke mate willen de verkozenen van uw partij werk maken van een sterk toegankelijkheidsbeleid?
 3. Wat zijn uw aandachtspunten?
  Welke punten uit ons memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’ krijgen uw bijzondere aandacht?

Vragen uit het publiek

 1. Uw plannen voor aangepast vervoer?
  Op welke manier willen steden en gemeenten aandacht besteden aan aangepast vervoer voor mensen met een handicap en ouderen? Welke initiatieven ondernemen jullie al en welke plannen zijn er nog?
 2. Preventief werken aan toegankelijkheid?
  Is het voldoende om een antwoord te bieden op individuele vragen? Of met andere woorden, hoe kunnen we vermijden dat we pas achteraf vaststellen dat het met de toegankelijkheid niet in orde is en dat we bijgevolg altijd de problemen pas achteraf oplossen? Kunnen we niet beter met een duurzaam toegankelijkheidsbeleid preventief en proactief de problemen voorkomen? En hoe doen we dat dan?
 3. Uw plannen voor aangepaste woningen?
  Voor mensen met een handicap is het vaak lastig om een aangepaste woning te vinden. Wat kan een lokaal bestuur hierrond ondernemen? Kan hier initiatief genomen worden in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen?
 4. Wat met tolkkosten voor dove inwoners?
  Momenteel zijn doven amper goed geïntegreerd voor hun vrije tijd in lokale plaatsen. Het probleem is tolkkosten. Moeten lokale gemeenten/steden financieel ondersteuning hiervoor van de Vlaamse overheid krijgen? Of moeten lokale gemeenten hierin zelf verantwoordelijkheid opnemen?
 5. Verder gaan dan wettelijke verplichtingen?
  Is het wenselijk dat gemeenten verder gaan dan wat wettelijk verplicht is? Waarom wordt bijvoorbeeld toegankelijkheid niet vereist bij het toekennen van een uitbatersvergunning?
 6. Ondersteuning voor personen met dementie?
  Hoe kan het toegankelijkheidsbeleid van een gemeente personen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen?

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30