Overslaan en naar de inhoud gaan

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. Voor de vele vragen uit het publiek was de tijd zelfs te kort. De panelleden beloofden de antwoorden achteraf te bezorgen. U leest ze hier, onbewerkt zoals we ze van hen doorkregen. 

Preventief werken aan toegankelijkheid?

"Is het voldoende om een antwoord te bieden op individuele vragen? Of met andere woorden, hoe kunnen we vermijden dat we pas achteraf vaststellen dat het met de toegankelijkheid niet in orde is en dat we bijgevolg altijd de problemen pas achteraf oplossen?"
- Bart Vermandere, toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent

logo CD&V

Volledig akkoord dat een duurzaam toegankelijkheidsbeleid preventief en proactief moet zijn. Het principe van Universal Design dient vanaf de tekentafel te worden meegenomen.

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur zouden alle gemeentebesturen moeten starten met een evaluatie van het toegankelijkheidsbeleid. Op basis van de eventuele knelpunten die worden blootgelegd, kan er dan een actieplan worden opgesteld. De opvolging van dit actieplan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het schepencollege.

logo Groen

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo N-VA

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Dat bij een heraanleg of een nieuw gebouw direct tekorten in toegankelijkheid worden vastgesteld, mag niet gebeuren en hiervoor mag de regelgeving, de huidige toegankelijkheidsverordening gerust strenger. Maar je kan de individuele vragen nooit volledig uitsluiten. Het blijft een én-én verhaal. Bv. bij bestaande gebouwen waar niet onmiddellijk een renovatie gepland is, kan op basis van een individuele vraag een kleine aanpassing wel degelijk een wereld van verschil maken.

Te veel regels leiden nergens toe, maar het is evident dat waar er gebouwd wordt met publiek geld (stedelijk, provinciaal en Vlaams), integrale toegankelijkheid steeds moet worden meegenomen. Het is belangrijk dat de overheid de duidelijke boodschap geeft dat toegankelijkheid de nodige aandacht verdient. 

logo Open VLD

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo sp.a

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30