Overslaan en naar de inhoud gaan

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. Voor de vele vragen uit het publiek was de tijd zelfs te kort. De panelleden beloofden de antwoorden achteraf te bezorgen. U leest ze hier, onbewerkt zoals we ze van hen doorkregen. 

Verder gaan dan wettelijke verplichtingen?

"Is het wenselijk dat gemeenten verder gaan dan wat wettelijk verplicht is? Waarom wordt bijvoorbeeld toegankelijkheid niet vereist bij het toekennen van een uitbatersvergunning?"
- Cor Van Damme, Onafhankelijk Leven

logo CD&V

We zijn als CD&V geen voorstander van een wettelijke verplichting. Niet alle (horeca)infrastructuur is immers geschikt om toegankelijk te worden gemaakt. De noodzakelijke inspanning moet redelijk blijven. Een goede ondernemer erkent het belang van de toegankelijkheid van zijn gebouw, niet in het minst om economische redenen. Wel kunnen gemeenten een toegankelijkheidslabel in het leven roepen om goede voorbeelden in de verf te zetten.

Openbare infrastructuur moet steeds toegankelijk zijn.

logo Groen

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo N-VA

Lokale besturen moeten verder durven gaan dan wat wettelijk verplicht is. Om meer rechtszekerheid te garanderen moeten we bekijken of het niet beter is te streven naar een verdergaande wetgeving op Vlaams niveau. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met de omstandigheden: is er een grondige renovatie gepland/mogelijk van het pand of niet?

Het gezond verstand blijft natuurlijk primeren en de gevraagde inspanningen/investeringen mogen het ondernemerschap niet fnuiken.

logo Open VLD

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo sp.a

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30