Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen met partners

Integrale toegankelijkheid en Universal Design zijn een zaak van en voor iedereen. We werken samen met alle betrokken actoren en sectoren. Dat is iedereen die het mee mogelijk maakt dat alle mensen op een gelijkwaardige en volwaardige manier meedoen aan alle delen van het leven. Goed onderling afstemmen is daarbij nodig. Daar zorgen wij voor.

Inter neemt een verbindende rol op tussen alle soorten gebruikers, professionelen en beleid. Die missie realiseren we samen met heel wat partners:

  • De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Een samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken vast voor het uitvoeren van onze decretale opdracht en voor het toekennen van onze subsidie vanuit de Vlaamse overheid.
  • Verschillende Vlaamse beleidsdomeinen die werken aan een integraal toegankelijke samenleving.
  • De provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen die ons structureel ondersteunen in het kader van een algemene maatschappelijke dienstverlening.
  • Heel wat steden en gemeenten die samen met ons aandacht besteden aan een toegankelijke omgeving en dienstverlening.
  • Professionelen en ontwerpers die samen met ons een samenleving voor iedereen promoten.
  • Private organisaties, bedrijven, verenigingen en particulieren die door een samenwerking met ons het belang van een toegankelijke omgeving onderstrepen en toegankelijkheid in de praktijk brengen.
  • Onze vrijwilligers en bestuurders en alle mensen die zich inzetten zodat iedereen deel kan nemen aan onze samenleving.
  • De eindgebruikers zoals personen met een handicap, ouderen, gezinnen en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Met hun inbreng en feedback bouwen ze mee aan een toegankelijke samenleving voor iedereen.

Logo's Vlaams overheid, Gelijke Kansen, VDAB, Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Mobiliteit en Openbare Werken, Zorgzaam Samenleven, Provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, Netwerk Architecten Vlaanderen en Vlaanderen Verbeelding Werkt.

 

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30