Overslaan en naar de inhoud gaan

Oorkonde voor beste oplossing

Oorkonde voor de beste oplossingen om toegankelijkheid te verbeteren in de campagne Toegankelijkheid, iedereen wint! uitgereikt op zaterdag 4 mei 2019 in Antwerpen.
Een man staat voor een bar die te hoog is om eroverheen te kijken

Beste oplossingen voor toegankelijkheid in de categorie dienstverlening: 

 1. QR-code: Affiches en infoborden, panelen met uitleg op tentoonstellingen zijn moeilijk of niet te lezen voor mensen met een visuele handicap. Voeg een QR-code toe die doorlinkt naar dezelfde (of verrijkte) informatie op een website en iedereen met een smartphone kan de geafficheerde info raadplegen. Bruikbaar voor heel wat toepassingen: ook voor kunstvoorwerpen, plattegronden, verpakkingen, ... 
  Bekijk ook het interview waarin bedenker Johan de QR-code voorstelt 
   
 2. Klantvriendelijke chat: Zorg ervoor dat dienstverlenende instanties bereikbaar zijn via chat. Voor mensen die niet of niet goed horen is het vaak moeilijk en zelfs onmogelijk om te telefoneren. Daarom dachten we eraan om alles via chat toegankelijk te maken zodat de mensen met een auditieve beperking alles zelfstandig kunnen regelen en niet afhankelijk hoeven te zijn van derden.
  Bekijk ook het interview waarin bedenker Lut de chat voorstelt 
   
 3. Smart poster: Als je het niet of moeilijk kan zien of lezen, voel en hoor het dan! Dit is het idee achter de ontwikkeling van een 'smart poster'. Een voelbare illustratie met voellijnen, rasters, braille, ... Als je ze aanraakt, maakt ze verbinding met je smartphone en hoor je gesproken tekst, muziek, klanken, ... Een interessante meerwaarde voor mensen die door een visuele (blind, slechtziend) of leesbeperking (dyslexie, verstandelijke beperking, ...) louter aangewezen zijn op voelen. De toepassingsmogelijkheden zijn enorm en kunnen op verschillende domeinen informatie voor mensen met een visuele- of leesbeperking toegankelijk(er) maken. Denk aan schoolboeken, kunstwerken, plattegronden, menukaarten, productinformatie, bijsluiters voor geneesmiddelen, folders, wandeltrajecten, posters, ... Bovendien is dit ook interessant voor wie wél kan zien, omdat je een extra geluidsdimensie krijgt en je smartphone ook extra visuele informatie kan weergeven zoals foto's of een filmpje. 
  Bekijk ook het interview waarin bedenker Alain de smart poster voorstelt
Een oude vrouw met lange stok probeert over een grote kloof in een metro te stappen

Beste oplossing voor toegankelijkheid in de categorie verplaatsingen:

Deelrolstoelen: Plaats aan de tramhalte of winkelstraten kleine stallingen met lichte rolstoelen (zoals in een ziekenhuis) die je voor een klein bedrag kan losmaken en lenen. Zo kan ik als verzorgende tóch met mijn klant eens de stad in trekken zonder de rolstoel te moeten meenemen.

Bekijk ook het interview waarin bedenker Sybille de deelrolstoelen voorstelt 

Een vrouw met kinderwagen staat voor een riviertje

Beste oplossing voor toegankelijkheid in de categorie publieke omgeving:

Changing places: Het toilet voor personen met een handicap is standaard uitgerust met een verschoningstafel. Zo kunnen personen die niet kunnen staan of zitten ook hun verzorging krijgen. De aangepaste verzorgingsruimte met tillift in rusthuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, ... kan je ook ter beschikking stellen aan passanten met een zware beperking. Dit kan in stadscentra, winkelcentra, meubelzaken met een eetgelegenheid, ...

Bekijk ook het interview waarin bedenker Matthieu de changing places voorstelt

Een man in een rolstoel zit achter een hoge muur, voor de muur staat een pinguïn

Beste oplossing voor toegankelijkheid in de categorie vrije tijd:

Laad-me-met-rust-punten: Wat als we onze omgeving zouden kunnen doorweven met luwteplekken of stilteruimten waar mensen tot rust en tot zichzelf kunnen komen en nieuwe energie kunnen opladen, te midden van alle drukte? Of die ervoor zorgen dat ze de noodzakelijke overgang kunnen maken van de ene situatie of omgeving naar een andere? Door het voorzien van luwteplekken, als een soort van anker- en oplaadpunten, kunnen we onze samenleving toegankelijker maken voor mensen die gevoeliger zijn voor prikkels en overprikkeling. Zo creëren we kansen om hen mee te laten beleven wat voor anderen heel vanzelfsprekend is. Ook ontstaan er zo meer mogelijkheden om anderen te ontmoeten, iets wat voor mensen met autisme niet vanzelfsprekend is. 

Bovendien leert onze ervaring dat ook veel andere mensen baat hebben bij het voorzien van zo’n rustige ruimtes: om even tot zichzelf te komen, terug focus te vinden of even te ontspannen, weg van alle drukte. In onze droom zien we veel meer mensen ‘echt’ participeren, en moeten ze niet over hun grenzen gaan om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Bekijk ook het interview waarin bedenker Inge de laad-me-met-rust-punten voorstelt

Een campagne van Inter, samen met Radio 2 en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30