Overslaan en naar de inhoud gaan

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. Als opwarmer vroegen we de deelnemers aan welke punten uit het memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’ ze bijzondere aandacht geven? 

Wat zijn uw aandachtspunten?

Welke punten uit ons memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’ krijgen uw bijzondere aandacht?

logo CD&V

We vinden het zeker belangrijk om mee te nemen:

  • Dat een toegankelijke gemeente niet alleen aandacht moet besteden aan fysieke toegankelijkheid, maar ook aan de toegankelijkheid van haar communicatie. Iedereen moet de publieke voorzieningen kunnen gebruiken op een zelfstandige, zo onopvallend mogelijke en gelijkwaardige manier.
  • Geen aanpassingen op basis van individuele/specifieke handicap, maar inzetten op een algemeen toegankelijke omgeving voor iedereen. Iedereen heeft baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving.
  • Dat het belangrijk is om een proactief beleid te voeren. Het is beter om te voorkomen dan achteraf te moeten ‘genezen’. ‘Universal design’ vanaf de tekentafel is in dit kader een belangrijk concept.
  • Toegankelijkheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. Wil integrale toegankelijkheid slagen, dan moet elk beleidsdomein binnen het lokale bestuur er aandacht aan schenken. Het schepencollege is als collectief verantwoordelijk.
logo Groen

Openbare en grotendeels publiek gefinancierde organisaties hebben een plicht om meer gelijkheid te realiseren. De overheid toont daarbij het goede voorbeeld. We verbeteren de toegankelijkheid van onze gebouwen en diensten door de principes van Universal Design actief toe te passen.
Voor Groen is het essentieel dat de uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid niet ten koste gaat van het vervoer op maat voor personen met een beperking. De kwaliteit, frequentie en het aanbod van dit vervoer moet erop vooruit gaan. We pleiten ook voor een hoger investeringsbudget voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer.
Groen wil zich ook engageren voor een update en betere handhaving van de Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid en een regelgevend kader voor het toegankelijk maken van bestaande publieke gebouwen.

logo N-VA

Het principe van Universal Design verdient een bijzondere aandacht. We ondersteunen de visie van ‘ontwerpen voor iedereen’. Iedereen heeft namelijk baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving. Als gemeenschapspartij steunen wij dit principe volmondig. Het is zowel kostenefficiënt als esthetisch verantwoord beleid voeren.

logo Open VLD

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo sp.a

Omwille van het allesomvattende aspect lijkt ons het punt “Zet toegankelijkheid op de agenda” cruciaal. De idee van integrale toegankelijkheid = Een toegankelijke gemeente besteedt niet alleen aandacht aan fysieke toegankelijkheid, maar ook aan de toegankelijkheid van haar communicatie. Iedereen moet de publieke voorzieningen kunnen gebruiken op een zelfstandige, zo onopvallend mogelijke en gelijkwaardige manier.

Dit idee zou moeten getoetst worden in elke beleidsdomein binnen een stad.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30