Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen met partners

Integrale toegankelijkheid en Universal Design zijn een zaak van en voor iedereen. We werken samen met en zorgen voor afstemming tussen alle relevante actoren en sectoren. Het gaat dan om actoren en sectoren die het mee mogelijk maken dat alle mensen op een gelijkwaardige en volwaardige manier kunnen deelnemen aan alle facetten van het leven.

We vormen de katalysator tussen gebruikers in de ruime zin, professionelen en beleid. Die missie realiseren we samen met heel wat partners:

  • De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding door een samenwerkingsovereenkomst. Die samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken vast voor het uitvoeren van onze decretale opdracht en voor het toekennen van onze subsidie vanuit de Vlaamse overheid.
  • Verschillende Vlaamse beleidsdomeinen die werken aan een integraal toegankelijke samenleving.
  • De provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen die ons structureel ondersteunen in het kader van een algemene maatschappelijke dienstverlening.
  • Heel wat steden en gemeenten die samen met ons aandacht besteden aan een toegankelijke omgeving en dienstverlening.
  • Professionelen en ontwerpers die samen met ons een samenleving voor iedereen promoten.
  • Private organisaties, bedrijven, verengingen, particulieren… die door een samenwerking met ons het belang van een toegankelijke omgeving onderstrepen en in de praktijk toegankelijkheid realiseren. Deze bedrijven ondersteunen Inter bij onze activiteiten op evenementen. 
  • Onze vrijwilligers en bestuurders en alle mensen die zich engageren zodat iedereen deel kan nemen aan onze samenleving.
  • De eindgebruikers zoals personen met een handicap, ouderen, gezinnen en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Door hun inbreng en feedback bouwen ze mee aan een toegankelijke samenleving voor iedereen. 

Logo's Vlaams overheid, Gelijke Kansen, VDAB, Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Mobiliteit en Openbare Werken, Zorgzaam Samenleven, Provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, Netwerk Architecten Vlaanderen en Vlaanderen Verbeelding Werkt.

 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30