Overslaan en naar de inhoud gaan

"Toegankelijkheid prioriteit voor politiek", zegt Unia

Op 26 mei 2019 zijn er Europese, federale en gemeenschapsverkiezingen. Unia stelde daarom op 25 maart een bundel voor met 61 voorstellen voor alle politieke verantwoordelijken, academici en spelers uit het middenveld. Daarmee wil het de ongelijkheid in ons land wegwerken. Prioriteit voor toegankelijkheid is één van de belangrijke hefbomen. Als Inter treden wij dat  volledig bij. En dat doe je volgens ons door toegankelijkheid te verduurzamen als kwaliteitsvoorwaarde. 

Toegankelijkheid als kwaliteitsvoorwaarde

"Er moet iets ernstig gebeuren aan de toegankelijkheid van België en wel zo snel mogelijk. Voor rolstoelgebruikers zijn vele straten, gebouwen en openbaar vervoer een fiasco. Bijvoorbeeld: zorg voor betere controle op de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen. En verplicht om bestaande gebouwen (scholen, stations…) stelselmatig toegankelijker te maken. Die verplichting is er vandaag simpelweg niet."  Zo zegt Unia het. Een dringende nood aan meer toegankelijkheid die wij zelf ook vaststellen.

De oplossing volgens Inter? Stapsgewijs en duurzaam werken aan toegankelijkheid als kwaliteitsvoorwaarde.

Keten van toegankelijkheid

Toegankelijkheid, dat is ergens geraken en vlot binnen kunnen. Maar ook makkelijk begrijpen hoe een gebouw of omgeving in elkaar zit en er kunnen doen wat je van plan was. En daar stopt het niet. Ook dienstverlening en communicatie moeten toegankelijk zijn.

Is één onderdeel niet toegankelijk? Dan kunnen sommige mensen een gebouw, omgeving of dienst moeilijk of helemaal niet gebruiken. Denk aan een bibliotheek die binnen wel mooi toegankelijk is maar die je alleen maar kan bereiken via trappen of een moeilijk terug te vinden aparte ingang voor rolstoelgebruikers. 

Integrale toegankelijk bereik je dus niet door te werken aan maar één onderdeel. Of het nu gaat om beleidsacties, activiteiten of gebouwen. Elk onderdeel is een schakel in een groter geheel. De samenhang bepaalt de kwaliteit. Dat is de keten van toegankelijkheid. En dat voor een veelheid aan gebruikers. De keten van toegankelijkheid voor een dove of blinde bezoeker vraagt andere aandachtspunten dan voor een rolstoelgebruiker.
 

Samenwerken

Werken aan toegankelijkheid doe je niet alleen. Inter, beleidsmakers, professionelen, organisaties voor personen met een handicap en ouderen, ervaringsdeskundigen. Voor een betere toegankelijkheid moeten we allemaal samen rond de tafel. Alleen zo maak je werk van een samenleving die toegankelijk en inclusief is voor iedereen. 

Groeitraject met ambitie

Toegankelijkheid moet je aanpakken op een duurzame manier. Maar ook stapsgewijs in een groeitraject met de nodige ambitie. Van nulmetingen naar acties, realisaties, evaluaties en bijsturingen. Met goed gedefinieerde ambitieniveaus en een strategisch plan.

Op zoek naar een leidraad bij dat alles? Inspiratie haal je uit onze nieuwe uitgave voor lokale besturen. Veel principes uit ons referentiekader voor een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid kan je toepassen op andere bestuursniveaus.