Overslaan en naar de inhoud gaan

Vacature adviseur toegankelijkheid en UD

Taken

 • Opstellen van adviezen en uitvoeren van screenings inzake de toegankelijkheid van openbare of publieke gebouwen, straatinrichting, openbaar domein.
 • Uitbrengen van de facultatieve en verplichte adviezen in het kader van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
 • Beantwoorden van informatievragen inzake toegankelijkheid, subsidiereglementen, wetgeving, richtlijnen, normen, …
 • Geven van presentaties en vorming over toegankelijkheid en UD (bv. voor technische diensten, architecten, huisvestingsambtenaren, …)
 • Inspelen op behoeften van de ‘markt’ en hiervoor projecten ontwikkelen.
 • Uitvoeren van onderzoeksprojecten (ontwikkeling van toegankelijkheidsprincipes, verkennen en uitdiepen van voorbeeldpraktijken, onderzoek van gebouwen en straatinrichting, …).
 • Promoten van de advisering en de dienstverlening en uitbouwen van een netwerk.
 • Verwerven van kennis over relevante regelgeving, goede voorbeelden, normen en richtlijnen in binnen- en buitenland.
 • Mee ondersteunen en mee instaan voor de verdere uitbouw en de dienstverlening naar gemeenten, technische diensten, ondernemingen, welzijnsorganisaties, ouderen- en verenigingen voor mensen met een handicap, …
 • Meewerken aan diverse projecten waarbij Inter nieuwe methodieken, aanbevelingen en richtlijnen, publicaties, … ontwikkelt, gebaseerd op inhoudelijk-technische informatie en expertise op vlak van toegankelijkheid en Universal Design.

Profiel

 • Master of Bachelor zoals bouwkundige, architect, bouwkundig ingenieur, stedenbouwkundige, …
 • Creatieve, kritische en ondernemende geest die technisch inzicht en beleidsmatig denken combineert.
 • Gebeten door de uitdaging om de principes van Universal Design toe te passen en te promoten.
 • Permanente zorg voor kwaliteit, planmatig en efficiënt werken, ook in drukke periodes en in een veranderende omgeving.
 • Werkt graag met anderen samen.
 • Klantgericht, biedt extra service en doet voorstellen die aansluiten bij de belangen van de klant.
 • Heeft zin voor initiatief: draagt uit eigen beweging voorstellen of oplossingen aan, is ondernemend en gaat verder dan de opgelegde taken.
 • Flexibel.
 • Vertrouwd met hedendaagse softwarepakketten zoals MS Office en Autocad.
 • Beschikt over eigen vervoer.
 • Bereid om binnen onze verschillende vestigingen, en bijgevolg provincie overschrijdend, te werken.

Ons aanbod

 • Een boeiende voltijdse job met gepaste uitdagingen die je de kans bieden om innoverend te zijn.
 • Een gepaste opleiding.
 • Een gepaste verloning aangevuld met extralegale voordelen – barema 329.01.
 • Kansen tot persoonlijke ontwikkeling in de job.
 • Een goed evenwicht tussen autonomie en overleg in de job.
 • Standplaats: Brugge

Hoe solliciteren

 • Met een gemotiveerde brief en CV gericht aan Mevr. Wendy Metten, algemeen directeur Inter.
 • Vóór 18 januari 2018.
 • Per mail vacature@inter.vlaanderen of per brief naar Inter, Belgiëplein 1, 3510 Kermt.
 • Vragen richten aan Tine Missinne – 050/40 73 80.

Procedure

 • Schriftelijke test en jury op dinsdag 30 januari 2018
 • Onmiddellijke indiensttreding

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30