Overslaan en naar de inhoud gaan

#IedereenOveral in 10 dagen

Opleiding toegankelijkheid van A tot Z

Wil jij ook dat iedereen overal welkom is? Expertisecentrum Inter duikt samen met jou in de theorie, het beleid en de praktijk van toegankelijkheid. Laat je onderdompelen tijdens 10 boeiende sessies over heel Vlaanderen met experts en ervaringsdeskundigen. 

Bouw jij mee aan een inclusieve en toegankelijke samenleving? Dan is deze opleiding een must. Inter neemt je gedurende 10 maanden 1 keer per maand mee in een ander aspect van toegankelijkheid. Zo verzamel je alle bouwstenen om er een succes van te maken!

In deze allesomvattende opleiding kom je te weten hoe je zelf aan de slag kan om jouw organisatie toegankelijk te maken. En dat gaat verder dan je denkt. Via plaatsbezoeken, inleving, beleving, informatie en uitwisseling ontdek je alle facetten van toegankelijkheid. Door verder te kijken dan je eigen taak of sector, vind je samenhang en meerwaarde. Zo ontwikkel je een brede blik op toegankelijkheid.

Tijdens de eerste twee sessies duiken we specifiek in de wereld van mensen met een handicap. Met die inzichten benaderen we het thema toegankelijkheid voor iedereen. We bekijken vervolgens de theorie en praktijk van toegankelijke gebouwen, publieke ruimtes, mobiliteit, communicatie en beleving. En steken zelf de handen uit de mouwen. Een ware onderdompeling in toegankelijkheid, die geen drempel uit de weg gaat!

Inhoud van de opleiding

Dag 1: Bewustwording en inleving in de wereld van mensen met een meer zichtbare handicap 

Onderwerpen
 • Onthaalmoment en kennismaking
 • Beeldvorming over handicap
 • Inkijk in de verschillende "types" handicap
 • Duik zelf in de belevingswereld van mensen met een handicap
 • Theorie over visuele en mobiele beperking
 • Getuigenissen van ervaringsdeskundigen
 • Lunch in the dark
Doel
 • Inleving en ervaring met beperkingen om zo de omgevingsbehoeften beter te begrijpen
 • Bewustwording en doorbreken van taboes over verschillende beperkingen
 • Inzicht in maatschappelijke evoluties rond visie op handicap
 • Het verwerven van een gemeenschappelijke taal in verband met handicaps
Praktisch
 • Datum: Donderdag 15 september 2022 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00.
 • Locatie: Hoofdzetel Inter (Hasselt)
 • Lesgever(s):
  • Kathleen Smolders (Inter)
  • Patrick Vandelanotte (GRIP vzw)

Dag 2: Bewustwording en inleving in de wereld van mensen met een minder zichtbare handicap 

Onderwerpen
 • Duik zelf in de belevingswereld van mensen met een handicap
 • Theorie over minder zichtbare handicaps: auditief, verstandelijk ...
 • Getuigenissen van ervaringsdeskundigen
 • Definities en vakjargon rond toegankelijkheid
 • Wie wint bij toegankelijkheid? Demografische en sociaal-economische gegevens
Doel
 • Inleving en ervaring met beperkingen om zo de omgevingsbehoeften beter te begrijpen
 • Bewustwording en doorbreken van taboes over verschillende beperkingen
 • Het verwerven van een gemeenschappelijke taal in verband met handicaps
Praktisch
 • Datum: Donderdag 20 oktober 2022 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00.
 • Locatie: VAC Brugge
 • Lesgever(s):
  • Kathleen Smolders (Inter)

Dag 3: Inzicht in het beleidskader en kennismaking met het toegankelijkheidsveld

Onderwerpen
 • Hiërarchie en coördinatie van het Belgisch wetgevingskader in Vlaanderen, Brussel, Wallonië
 • Hoe verwerk je het wetgevend kader in je communicatie? 
 • Overzicht van het toegankelijkheidsnetwerk 
Doel
 • Inzicht in de structuur en de inhoud van een wetgevingstekst en het algemene regelgevende kader
 • Kennis van de noodzakelijke wetgevingsteksten om toegankelijkheid correct uit te voeren
 • Leren coördineren en omgaan met verschillen in wetgeving
Praktisch
 • Datum: Donderdag 17 november 2022 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00. 
 • Locatie: Hendrik Consciencegebouw in Brussel
 • Lesgever(s):
  • Filip Maris (Inter)
  • Tine Missinne (Inter)
  • Quinten Vercruysse (Unia)
  • Stef Van den Heuvel (Unia)

Dag 4: Atelier gebouw: Toegankelijkheidsverordening onder de loep

Onderwerpen
 • Normering en richtlijnen voor de toegankelijkheid van een gebouw
 • Toepassingsgebied en criteria toegankelijkheidsverordening
 • Instrumenten en hulpmiddelen
 • Praktische oefeningen
Doel
 • Inzichten in de toegankelijkheidsverordening en een adequate werkmethode verwerven
 • De zwakke punten op vlak van toegankelijkheid kunnen aanwijzen op plan of tijdens een screening 
 • Implementeren en coördineren van kennis, werkmethodologieën en ontwerpcriteria voor gebouwen met instrumenten van Inter
Praktisch
 • Datum: Donderdag 15 december 2022 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00.
 • Locatie: VAC Antwerpen
 • Lesgever(s): 
  • Filip Maris (Inter)
  • Kathleen Polders (Inter)

Dag 5: Atelier gebouw: aan de slag met ontwerpen voor iedereen

Onderwerpen
 • Toegankelijkheid toegepast in bouwproces en gebouwbeheer
 • De rol van elke actor bij de uitwerking, de ontwikkeling en het beheer van een project
 • Goede voorbeelden
 • De basisprincipes van ontwerpen voor iedereen
 • Praktische oefeningen: toegankelijkheidsdiagnose op basis van plannen en een gebouwbezoek
Doel
 • Inzichten in de toegankelijkheidsverordening en een adequate werkmethode verwerven
 • De zwakke punten op vlak van toegankelijkheid kunnen aanwijzen op plan of tijdens een screening 
 • Implementeren en coördineren van kennis, werkmethodologieën en ontwerpcriteria voor gebouwen met instrumenten van Inter
Praktisch
 • Datum: Donderdag 19 januari 2023 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00.
 • Locatie: nog te bepalen
 • Lesgever(s):
  • nog te bepalen

Dag 6: Themavorming: toegankelijke communicatie

Onderwerpen
 • Inclusief en correct taalgebruik
 • Toegankelijk schrijven in theorie en praktijk
 • Toegankelijke vormgeving
 • Digitale toegankelijkheid (onder andere WCAG-normen)
 • Toegankelijk communiceren op locatie: structurele aanpassingen en inschakelen experts
Doel
 • Initiatie schrijven van toegankelijke, inclusieve teksten
 • Tips en tools voor het toegankelijk maken van publicaties
 • Handvaten voor het maken van toegankelijke webevents
 • Inleving en ervaring met verschillende beperkingen en het consulteren van websites
Praktisch
 • Datum: Donderdag 16 februari 2023 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00.
 • Locatie: VAC Antwerpen
 • Lesgever(s):
  • Sigrid Mertens (Inter)
  • Wablieft, het centrum voor duidelijke taal 
  • DiAX, digital accessibility experts

Dag 7: Atelier publiek domein en omgeving: toegankelijksvoorwaarden

Onderwerpen
 • Regelgeving en richtlijnen voor de inrichting van het publiek domein.
 • Goede voorbeelden
 • Terreinbezoek
 • Praktische oefeningen
Doel
 • Kennismaking met regels en richtlijnen
 • Inrichtingsprincipes en toepassingen leren kennen
 • De zwakke punten op vlak van toegankelijkheid kunnen aanwijzen op plan of tijdens een screening aanwijzen
Praktisch
 • Datum: Donderdag 16 maart 2023 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00.
 • Locatie: nog te bepalen
 • Lesgever(s): 
  • Marcel Wijnker (Inter)

Dag 8: Atelier publiek domein en omgeving: participatie, procedures en advies

Onderwerpen
 • De rol van elke actor bij de uitwerking, de ontwikkeling en het beheer van een project
 • Plananalyse door onderlinge uitwisseling
 • Goede voorbeelden vanuit lokale besturen
 • Het referentiekader gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid
Doel
 • De verschillende actoren bij de toegankelijkheid van het publiek domein en de omgeving leren kennen
 • Goede voorbeelden van een integrale aanpak leren kennen
 • Initiatie planaftoetsing en advisering, zowel schrifelijk als mondeling
 • Coördinatie en prioritiseren van informatie
Praktisch
 • Datum: Donderdag 20 april 2023 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00.
 • Locatie: NAC Aalst
 • Lesgever(s):
  • Tine Missinne (Inter)
  • Marcel Wijnker (Inter)

Dag 9: Themavorming: toegankelijke mobiliteit

Onderwerpen
 • Wat is (het belang van) de keten van toegankelijkheid?
 • Een blik op het Masterplan Toegankelijkheid
 • Basisbereikbaarheid: de mobiliteitsswitch
 • Bezoek aan Hoppinpunt met ervaringsdeskundigen
Doel
 • Inzicht in mobiliteitsswitch naar basisbereikbaarheid en uitdagingen openbaar vervoer
 • De sterke en zwakke punten van de locaties kunnen vaststellen
 • Kennis verwerven van werkmethodologieën en ontwerpcriteria openbaar vervoer
Praktisch
 • Datum: Donderdag 11 mei 2023 van 9u30 tot 16u30. Ontvangst vanaf 9u00.
 • Locatie: nog te bepalen
 • Lesgever(s):
  • Marcel Wijnker (Inter)

Dag 10: Themavorming: toegankelijke vrije tijd

Onderwerpen
 • Het label toegankelijk event
 • Hoe maak je een event toegankelijk?
 • Een getuigenis met aandacht voor de noden en beleving van bezoekers
 • Bezoek aan een toegankelijke vrijetijdslocatie of event
 • Proclamatie
Doel
 • Inzicht in de wensen en noden van bezoekers
 • Inzicht in de voorwaarden voor toegankelijkheid in de vrije tijd (muziek, cultuur, sport ...)
 • Kennis van het aanbod aan van middelen, diensten en actoren
Praktisch
 • Datum: nog te bepalen
 • Locatie: nog te bepalen
 • Lesgever(s):
  • Thomas Desmet (Inter)
  • Marieke Vanloocke (Inter)

Kostprijs

3750 euro, exclusief BTW voor 10 vormingen, Vlaanderenbreed.

Annuleringsvoorwaarden worden meegedeeld bij bevestiging van aanvraag.

Hoe schrijf ik in?

Sla het onderstaand document lokaal op. Het is een invulbaar pdf-bestand, dus je kan rechtstreeks in het document zelf werken. Sla het document terug op en stuur het door naar info@inter.vlaanderen.